ارسال سوژه و مطلب

مخاطبان محترم از این طریق میتوانند مطالب خود و همچنین سوژه‌های مدنظر خود را برای تحریریه سایت خبری-تحلیلی فردا ارسال کنند.

مطالب ارسالی بعد از بازبینی توسط دبیران سایت در صورت امکان در بخش باشگاه مخاطبان منتشر خواهد شد. مطالب با نام نویسنده انتشار خواهد یافت و در صورت عدم تمایل نام نویسنده نزد سایت خبری تحلیلی فردا به امانت خواهد ماند.

سوژه های ارسالی مخاطبان (اطلاعات و مدارک ضمیمه) توسط دبیران تحریریه سایت پیگیری خواهد شد و بعد از حصول نتیجه در بخش متناسب انتشار خواهد یافت.عنوان مطلب یا سوژه:
متن یا توضیحات:
فایل ضمیمه:
فایل ضمیمه با فرمت فشرده (.zip) ارسال گردد
اطلاعات تماس (غیر ضروری):
آخرین اخبار