بریده کتاب
غلام سیاهی که بوی خوش میداد

غلام سیاهی که بوی خوش میداد

بعد از ده روز از واقعه عاشورا جمعی از بنی اسد بدن شریف جون غلام ابی ذر غفاری را پیدا کردند در حالی که صورتش نورانی و بدنش معطر بود وسپس او را دفن کردند(١)

حوادث بعداز شهادت امام حسین(ع) در کتب اهل سنت

حوادث بعداز شهادت امام حسین(ع) در کتب اهل سنت

حوادثی که پس از شهادت امام حسین علیه السلام در جهان اتفاق افتاد بر اساس کتب اهل سنت به شرح زیر است.

اگر تقوا برکت می آورد،چرا کشورهاى کافر وضع بهترى دارند؟!

اگر تقوا برکت می آورد،چرا کشورهاى کافر وضع بهترى دارند؟!

در قرآن، دو نوع گشایش براى دو گروه مطرح است: رفاه و گشایش براى خوبان که همراه با برکات است، و رفاه و گشایش براى کفّار و نااهلان که دیگر همراه با برکت نیست.


عکسخانه