بریده کتاب
ماجرای کفش بوسی یک عالم!

ماجرای کفش بوسی یک عالم!

همان طور که باید در برابر کفار نیرومند و مقتدر ظاهر شد و نباید در مقابل آنان ضعف نشان داد، قرآن کریم ما را به فروتنی و تواضع در برابر مؤمنین دعوت کرده، زیرا بسیاری از صفات پسندیده از این سرمایه عظیم سرچشمه می‌گیرند

دعا برای در امان ماندن از زلزله

دعا برای در امان ماندن از زلزله

برای در امان ماندن از زلزله و بلا‌ها این دعاها سفارش شده است.

آیا واقعا بادمجان به ولایت خدا اعتراف کرده است؟!

آیا واقعا بادمجان به ولایت خدا اعتراف کرده است؟!

پیامبر اکرم(صلی الله علیه) : بادمجان زیاد بخورید، زیرا اولین گیاهی است که به خدا ایمان آورد.


عکسخانه