کد خبر: ۸۴۹۶۳
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۷:۳۰

ایرنا: سازمان حج و زيارت در اطلاعيه اي کليه اطلاعات مورد نياز ، شرايط ، اولويت هاي تشرف به حج تمتع سال جاري را اعلام کرد.

از حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت در اين اطلاعيه شرايط و اولويت هاي تشرف به حج تمتع امسال تشريح شد:

* مشمولين تشرف:
1-1 کليه دارندگان قبوض وديعه گذاري علي الحساب حج تمتع يک ميليون توماني که تا تاريخ30/8/1383 در يکي از شعب بانک ملي وديعه گذاري کردند، آن دسته از متقاضياني که: اسناد ثبت نامي سال هاي 1360 و 1363 (با مبالغ 000/180 و 000/200 و 000/250 و 000/270 ريالي) را دارا مي باشند، مي بايست ضمن مراجعه به دفتر حج و زيارت استان مربوطه براي تبديل سند خود به قبض وديعه گذاري يک ميليون توماني و استفاده از تسهيلات متعلقه اقدام و جهت دريافت قبض جديد به شعبه بانک معرفي شده از سوي حج و زيارت استان مراجعه نمايند.

2-1 اسناد هشت ميليون ريالي مربوط به سال1377 و منتهي به31/1/1378.
دارندگان اينگونه اسناد مي بايست قبلاً با مراجعه به يکي از شعب بانک ملي مجهز به شبکه سيبا و استفاده از تسهيلات و يارانه مربوطه (000/000/3 ريال)، نسبت به تبديل قبض خود به قبض 000/000/10 ريالي اقدام نمايند.

3-1 اسناد هشت ميليون ريالي از 1/2/1378 تا 31/12/1378.

دارندگان اينگونه اسناد مي بايست قبلاً با مراجعه به يکي از شعب بانک ملي مجهز به شبکه سيبا و با احتساب سود متعلقه نسبت به تبديل سند خود به وديعه گذاري حج تمتع 000/000/10 ريالي اقدام نمايند.

4-1 کليه دارندگان قبوض 000/000/10ريالي متولد سال1308 و سالهاي قبل از آن مشروط بر اينکه تاريخ وديعه گذاري آنها تا پايان 29/12/1384باشد.

5-1 کليه دارندگان قبوض 000/000/10ريالي متولد سال1303و سالهاي قبل از آن مشروط بر اينکه تاريخ وديعه گذاري آنها تا پايان29/12/1386باشد.


6 –1 بستانکاران سازمان:

افراد واجد شرايط داراي اولويت تشرفي که در سال هاي گذشته در کاروان پذيرش شده، ليکن به دلايل مختلف مشرف نگرديده اند.اينگونه افراد در ابتدا به دفتر حج و زيارت استان مراجعه تا وفق دستورالعمل هاي سازمان نسبت به پايدار نمودن قبض وديعه گذاري مربوط از طريق مراجعه به شعب بانک ملي وفق ضوابط امر اقدام لازم براي ايشان معمول گردد،‌ بديهي است اينگونه اسناد بعد از تبديل به قبض وديعه گذاري ده ميليون ريالي مي بايست از سوي بانک نسبت به ظهرنويسي آن با ذکر سابقه اولويت و شماره قبض اوليه اقدام و ممهور به مهر بانک نيز گردد.

2- تاريخ پذيرش در کاروانها:

اسامي، آدرس و تلفن مديران منتخب کاروانهاي حج سالجاري در روز 27/3/1388در هر استان از طريق جرايد محلي اعلام خواهد شد.ضمناً زمان پذيرش متقاضيان داراي اولويت تشرف در کاروانها از روز 29/3/1388 لغايت روز 14/4/1388 خواهد بود.

تذکر مهم 1-چنانچه در زمان تعيين شده جهت مراجعه افراد به کاروانهاي مربوط، ظرفيت کاروانهاي استان تکميل نگردد،سازمان حج و زيارت از اولويت هاي بعدي دعوت بعمل خواهد آورد. لذا تاکيد ميگردد دارندگان قبوض داراي اولويت حتماً در مدت مقرر به کاروانها مراجعه نمايند.
تذکر مهم 2- از آنجاييکه قيمت،ظرفيت و تاريخ رفت و برگشت کاروان قابل تغيير نبوده و باتوجه به اينکه امکان جابه جايي پس از ثبت نام مقدور نمي باشد لذا اکيداً توصيه ميگردد متقاضيان در هنگام انتخاب کاروان دقت کافي را از جهات مختلف(همراهي با اقوام و آشنايان، شرايط مختلف کاروان و...) معمول فرمايند
3-نحوه مراجعه و ثبت نام متقاضيان:
در سالجاري تمهيداتي در نظرگرفته شده که متقاضيان اعزام به حج تمتع علاوه بر مراجعه حضوري به کاروانهاي مجاز(در زمان مقرر) بتوانند شخصاً بصورت غيرحضوري با مراجعه به آدرس اينترنتي ذيل نسبت به انجام مراحل ثبت نام در کاروان اقدام نمايند.
WWW.haj 88.ir
* توجه: افرادي که قصد نام نويسي با مراجعه حضوري به کاروان را دارند نيز همانطور که در بند 2 اشاره شد ميتوانند کاروانهاي مربوط به استان خود را در جرايد محلي استان مشاهده و انتخاب کنند.
4- مدارک مورد نياز براي نامنويسي در کاروان
– اصل و کپي قبض وديعه گذاري حج تمتع مطابق بند 1 اين اطلاعيه
– اصل شناسنامه و تصوير از تمام صفحات آن
– دو قطعه عکس4×6 مشابه عکس گذرنامه يا حداکثر شش ماه از تاريخ آن نگذشته باشد.
– اصل و کپي کارت ملي يا شماره تاييد شده آن
* تذکرات ضروري و لازم
الف- متقاضيان پس از نام نويسي ميبايست رسيد مربوطه از مدير کاروان دريافت و نزد خود نگهداري نمايند.
ب- چنانچه نشاني و تلفن متقاضي نسبت به زمان ثبت نام در بانک تغيير کرده باشد، مي بايست آدرس و شماره جديد تلفن را هنگام ثبت نام به مديرکاروان اعلام نمايد.
ج - زائران ميبايست مطابق برنامه اعلام شده و در مهلت مقرر(ظرف 4 روز) به پزشک کاروان مراجعه و اقدامات مربوط به معاينات خود را انجام دهند. بديهي است درصورت تاخير متقاضي در اين خصوص ، مدير کاروان اجازه خواهد داشت نسبت به جايگزيني وي از ديگر متقاضيان واجد شرايط اقدام نمايد.
د - تحويل فرم واريزي هزينه مابه التفاوت سفر به متقاضي پس از انجام معاينات پزشکي و تاييد استطاعت جسمي از سوي پزشک با مراجعه به دفتر کاروان يا سايت اينترتي فوق امکان پذير خواهد بود.
ه - متقاضيان پس از دريافت فرم واريزي هزينه مابه التفاوت سفر ميبايست حداکثر ظرف مدت يک هفته نسبت به واريز آن اقدام نموده و درصورت تاخير متقاضي در اين خصوص، مدير کاروان اجازه جايگزيني متقاضي جديد را دارا خواهد بود.
5- گذرنامه:
امسال نيز همچون سنوات قبل از گذرنامه بين المللي انفرادي براي تشرف به حج تمتع استفاده خواهد شد.لذا متقاضيان واجدشرايط لازم است در صورت عدم دارا بودن گذرنامه بين المللي از هم اکنون نسبت به اخذ گذرنامه جديد و کسانيکه داراي گذرنامه با تاريخ اعتبار کمتر از پايان ارديبهشت 1389 ميياشند ميبايست نسبت به تعويض آن و دريافت گذرنامه جديد اقدام نمايند.
تذکرمهم 1: به لحاظ شرايط خاص سفر حج تمتع، سهولت در اخذ رواديد و برخي ديگر از امور اجرايي حج ضروري است متقاضيان محترم حتماً داراي گذرنامه بين المللي انفرادي بوده و حداکثر تا اول مرداد سالجاري آنرا به مديرکاروان مربوطه تحويل نمايند.ضمناً به اطلاع متقاضيان محترم ميرساند با تمهيدات بعمل آمده توسط ادارات گذرنامه ناجا در استانهاي مختلف جهت تسريع در صدور گذرنامه حجاج، با مراجعه به مراکز و دفاتر پليس + 10در زمينه تعويض يا دريافت گذرنامه جديد همکاري لازم را مبذول خواهند نمود.
6- هزينه تشرف:
با توجه به اينکه وديعه اوليه دريافت شده توسط بانک به صورت علي الحساب بوده، بنابراين هزينه قطعي سفر بر مبناي مخارجي که براي هر زائر در سال جاري انجام مي شود محاسبه گرديده که مبلغ قطعي آن در اطلاعيه استاني براي هر کاروان درج شده و مي بايست طي قبوض بانکي ويژه حج تمتع سال 1388 به حساب هاي تعيين شده توسط متقاضي واريز خواهد گرديد.
ضمناً زائرين علاوه بر پرداخت هزينه ما به التفاوت به بانک ملي و دريافت قبض مخصوص هزينه سفر حج تمتع، وجوه مربوط به هزينه هاي آموزش و مخارج دفتر مدير کاروان را که بين 200.000 تا 280.000 ريال به تناسب استان مربوطه متغير خواهد بود، مستقيماً به حساب بانکي مدير کاروان واريز و قبض آن را به وي تحويل دهند و در نتيجه ضرورتي به پرداخت هيچگونه وجه نقد ديگري به مدير کاروان نخواهد بود.
توضيح: بر اساس دستورالعمل سازمان براي هزينه هاي شخصي زائرين از قبيل تهيه ساک – احرامي – پتو، هزينه انتقال به فرودگاه و ...) مدير کاروان موظف است در اولين جلسه آموزشي با همکاري و همفکري سه نفر از منتخبين زائرين اقدام به تهيه ملزومات سفر (با هزينه زائران) نمايد و نظارت بر اينگونه هزينه ها نير به عهده سه نفر نماينده زائرين خواهد بود. همچنين در حج سالجاري با توجه به مقررات و محدوديت‌هاي اعلام شده حمل بار توسط وزارت حج عربستان و شرکت‌هاي مختلف هواپيمايي، با استفاده از نظرات افراد خبره و کارشناسان در اين زمينه تمهيداتي از سوي سازمان حج و زيارت براي توليد ساک‌هاي متحدالشکل در ابعاد مشخص و رنگ‌هاي متفاوت انديشه شده است.
7- اقدامات ذيل در رابطه با اسکان زائرين انجام شده است:
1/7- در حج تمتع بسياري از امور در عربستان تابع مقررات خاصي است از جمله مسکن حجاج که براساس مقررات وزارت حج عربستان ساماندهي مي شود و همانند عمره نيست که دست سازمان حج و زيارت براي انتخاب هتل ها و يا تقسيم ظرفيت باز باشد لذا مقررات وزارت حج عربستان سعودي سرانه متراژ اسکان حجاج در مدينه منوره را 5/4 متر مربع و در مکه مکرمه 4 متر مربع با احتساب فضاي خدماتي در ساختمان و هتل تعيين کرده است لذا براي زائران ايراني سعي شده در حدود همين متراژ فضا در نظر گرفته شود.
2-7 - در سال جاري تلاش شده است امکان اسکان 100 در صد زائرين در هتل هاي منطقه مرکزي مدينه منوره و نزديک به حرم شريف نبوي (ص)فراهم گردد.ليکن شرايط اسکان زائرين در مکه با مدينه متفاوت مي باشد.لذا با توجه به استقبال زائران سال گذشته که از امکانات اقامتي با شرايط بهتر در مکه مکرمه با فاصله نزديکتر به مسجدالحرام که براي نخستين بار بهره مند شدند، امسال نيز براي حدود30 درصد زائران امکان اقامت در فاصله هاي نزديکتر به مسجد الحرام فراهم شده است.
افزايش تقاضا و پياده سازي اين خواسته مردمي از يک سو و تخريب گسترده اطراف مسجدالحرام و برهم خوردن سيستم عرضه و تقاضاي مسکن از ديگر سو، باعث افزايش قابل توجه قيمت مسکن بويژه در مکه مکرمه در سال جاري شده است، اگر چه بخشي از اين افزايش مربوط به بهبود کيفيت مي باشد ليکن در سال جاري همانند سال گذشته ناگزيراً بخش عمده‌اي از زائران در مناطق دورتر از مسجدالحرام اسکان يافته که براي تشرف به مسجد الحرام از اتوبوس هاي مخصوص زائران ايراني که از مناطق مختلف به حرم تردد مي کنند، استفاده خواهند کرد.
3/7- بنابراين با عنايت به مطالب فوق، هزينه مسکن هر زائر به تفکيک در مدينه منوره و مکه معظمه بر مبناي ساختمان و منطقه اي که در آن سکونت خواهد داشت محاسبه و تعيين گرديده است. لذا يکي از دلايل مهم تفاوت هزينه هاي هر کاروان، مکان اقامت آنان در هر يک از دو شهر مذکور مي باشد.
تذکر 1- از آنجايي که تفاوت هزينه هاي زائرين در هر کاروان ناشي از اختلاف قيمت اجاره مسکن، ايستگاه پرواز و يا ظرفيت کاروان مي باشد و پس از واريز وجه هزينه سفر به بانک، بالطبع امکان استرداد ما به التفاوت پرداختي را در اسرع وقت مقدور نمي سازد، لذا به دليل ايجاد مشکلات اجرايي، جا به جايي در کاروان مقدور نمي باشد. بر اين اساس به زائرين محترم توصيه مي شود از ابتدا دقت کافي در انتخاب کاروان مورد نظر خود مبذول دارند.
تذکر 2- در سال جاري همانند سال گذشته کليه زائرين مدينه اول از ايستگاه هاي پروازي تعيين شده مستقيماً به مدينه منوره اعزام و از طريق جده به ايستگاه‌هاي پروازي خود بازخواهند گشت . همچنين زائرين مدينه دوم نيز از ايستگاههاي پروازي خود مستقيماً به جده اعزام خواهند شد و در مراجعت از فرودگاه مدينه باز خواهند گشت. اين اقدام با توجه به عدم ورود يا خروج از فرودگاه جده در يک نوبت، در آسايش و رفاه زائرين از طريق کاهش سفر بين شهري و توقف در سطح فرودگاه جده، مؤثر مي باشد.
ضمناً در سالجاري اعزام حجاج از 17 ايستگاه پرواز داخل کشور به دو ايستگاه در عربستان صورت خواهد گرفت.
8- هزينه و نحوه دريافت وجوه قرباني زائران محترم پس از توافقات با بانک توسعه اسلامي در عربستان و نهايي شدن قيمت آن به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد. که درزمان مقتضي ازسوي مدير کاروان مبلغ آن اعلام و به حسابي که تعيين خواهد شد توسط زائرين پرداخت مي‌گردد.
9- نقل و انتقال اسناد:
با توجه به بخشنامه شماره 15885/34/1 مورخ 27/9/78 سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور، آن دسته از افرادي که بنا به هر دليلي تمايل دارند اسناد حج تمتع خويش را به بستگان درجه يک شامل: (پدر، مادر، فرزند، خواهر، برادر و همسر) واگذار نمايند، مي بايست قبل از ثبت نام در کاروان ها مستقيماً به دفاتر اسناد رسمي مراجعه و نقل و انتقال را انجام دهند. شرايط نقل و انتقال اسناد در موارد غير از بستگان درجه يک، توسط دفاتر حج و زيارت استان ها در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد.
10- شرايط تشرف مشمولين وظيفه، نظاميان، مقامات و مديران دستگاه هاي دولتي:
شرايط خروج از کشور مشمولين، نيرو هاي نظامي و انتظامي تابع مقررات مربوطه خواهد بود و سفر آندسته از مقامات و مديران دستگاه هاي اجرايي و نيز فرمانداران و بخشداران که قبلاً به حج تمتع مشرف شده اند تابع مفاد بخشنامه شماره 61689/481 مورخ 4/10/84 دبير محترم هيأت دولت خواهد بود.

نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه های سایت