کد خبر: ۱۱۶۲۰۵
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۳۸۹ - ۱۲:۳۴

مدارک‌ Estudios de Segundo Ciclo, Licenciaturas با حداقل‌ 5 سال‌ تحصیل‌ تمام‌وقت‌ صادره‌ از تمامی‌ دانشگاه‌ها و مجتمع‌های‌ آموزش‌ عالی‌ و مجتمع‌های‌ عالی‌ هنری‌دولتی‌ مورد تایید وزارت‌ آموزش‌ عالی‌ کشور اسپانیا در صورت‌ عدم‌ اریه‌ رساله، کارشناسی ارزشیابی‌ می‌شود.


مهر: اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری لیست دانشگاههای معتبر کشور اسپانیا در 3 سطح ممتاز، خوب و توسط و نحوه ارزشیابی مدارک این دانشگاهها را منتشر کرد.

بر اساس آخرین به روز رسانی اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 20 دانشگاه کشور اسپانیا در گروه ممتاز، 13 دانشگاه با اخذ شرایط در گروه خوب و 3 دانشگاه در گروه متوسط ارزشیابی شده اند.

نحوه ارزشیابی مدارک دانشگاههای کشور اسپانیا

مدار‌ک Estudios de Primer Ciclo و تمام‌ مدارک‌ دو یا سه‌ سال‌ تحصیل‌ صادره‌ از کلیه‌ دانشگاه‌ها، مدارس‌ عالی‌ فنی‌ و مجتمع‌های‌ آموزش‌ عالی‌ دولتی‌ مورد تایید وزارت‌ آموزش‌ عالی‌ کشور اسپانیا، "کاردانی" ارزشیابی‌ می‌شود.
مدارک‌ Estudios de Segundo Ciclo با چهار سال‌ تحصیل‌ دو سال‌Primer Ciclo و دو سال Segundo Cicloصادره‌ از تمام‌ دانشگاه‌ها و مجتمع‌های‌ آموزش‌ عالی‌ و مجتمع‌های‌ عالی‌ هنری‌دولتی‌ مورد تایید وزارت‌ آموزش‌ عالی‌ کشور اسپانیا، کارشناسی ارزشیابی‌ می‌شود.

مدارک‌ Estudios de Segundo Ciclo, Licenciaturas با حداقل‌ 5 سال‌ تحصیل‌ تمام‌وقت‌ صادره‌ از تمامی‌ دانشگاه‌ها و مجتمع‌های‌ آموزش‌ عالی‌ و مجتمع‌های‌ عالی‌ هنری‌دولتی‌ مورد تایید وزارت‌ آموزش‌ عالی‌ کشور اسپانیا در صورت‌ عدم‌ اریه‌ رساله، کارشناسی ارزشیابی‌ می‌شود.

مدارک موضوع بند 3 (دوره های 5 ساله) در صورت گذراندن پایان نامه، (کارشناسی ارشد) ارزشیابی می شود.

مدارک ‌Tercer Ciclo صادره‌ از کلیه‌ دانشگاه‌ها و مجتمع‌های‌ آموزش‌ عالی‌ و هنری‌ دولتی‌ مورد تایید وزارت‌ آموزش‌ عالی‌ کشور اسپانیا، به‌ شرط‌ داشتن‌ مدرک‌ کارشناسی‌ ارشد معتبر یا مدارک‌ کارشناسی‌ ارشد دوره‌ دوم ‌(Segundo Ciclo) کشور اسپانیا ، "دکترا" ارزشیابی‌ می‌شود.

متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاههای کشور اسپانیا برای دسترسی به نام دانشگاههای معتبر این کشورها باید به آدرس اینترنتی http://www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/DocLib/ مراجعه کنند.

چنانچه نام دانشگاه یا موسسه ای در فهرست دانشگاه ها و موسسات اعلام شده (اعم از معتبر و غیر معتبر) منعکس نشده باشد، متقاضی باید اعتبار آن را از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام کند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه های سایت