کد خبر: ۲۹۴۲۱
تاریخ انتشار: ۱۰ تير ۱۳۸۶ - ۱۱:۴۳
تعداد نظرات: ۱۹ نظر
زمان ما مي گفتند «جاهل ها» که لفظ خوبي نبود. توي آن قشر آدم هايي بودند که ناجوانمرد بودند و آدم هايي هم بودند که جوانمرد بودند. جاهلان يا لوطي ها يا عيارها، با معيارهاي آنها، به طيب نمره بالا مي دادند. يکي مي گفت ناصر فرهاد، چون دعوايي بوده و خوب داد مي زده. يکي مي گفت حسين رمضان يخي. بعد يکي آمد يک مانيفست داد که چرا طيب از همه اينها بهتر و بالاتر است...

امیر حاج رضایی، برادرزاده طیب حاج رضایی به گفتگو درباره شخصیت وی پرداخت .

به گزارش « فردا » امیر حاج رضايي در گفتگو با اعتماد با بیان اینکه هميشه سعي کرده ام درباره طيب حاج رضايي صحبت نکنم و کنار اين جريان باشم گفت : تعريف از طيب اين شائبه را ايجاد مي کند که به دنبال بهره برداري از آنچه بر او گذشته هستم و اظهارنظرهاي منفي هم قطعاً مرا آزار مي دهد.

وی در ادامه افزود : ابتدا بايد اين قشر را بشناسيم. زمان ما مي گفتند «جاهل ها» که لفظ خوبي نبود. توي آن قشر آدم هايي بودند که ناجوانمرد بودند و آدم هايي هم بودند که جوانمرد بودند و از مال و ناموس مردم هم امانتداري مي کردند. همه اينها را به يک چوب راندن، کار اشتباهي است. طيب در زمان جواني که من به دنيا نيامده بودم يا سن خيلي کمي داشتم، آدم شري بود و زياد دعوا مي کرد اما وقتي به بندرعباس تبعيد شد...

طيب يک مقطعي به ميدان انبار گندم آمد و صاحب حجره شد و روابط عمومي اش هم خيلي خوب بود و به او اجازه واردات موز را دادند.

حاج رضايي ادامه داد : در واقع طيب يک دوره جواني داشت که شرور بود و نوخاسته بود و مي خواست در آن عصر اسمي به هم بزند. در آن بخش، حبسي به حبس ديگر و کلي دعوا و ماجرا داشت. در بخش دوم که بخش نمونه زندگي اش بود، به رفاه در زندگي اش رسيد و در آن دوره ساعت يک بعد از نيمه شب مي رفت ميدان، برايش بار مي آوردند، ساعت 9 صبح صبحانه مي خورد و يک ساعت بعد خانه بود. اين سيستم و ساعت کاري اش بود. بعد زماني که وليعهد به دنيا آمد، در پايين شهر چراغاني کرد و محله را آذين بندي کرد و با شاه سلام و عليک داشت.

وی در پاسخ به اعتماد مبنی بر اینکه آدمي که تازه از تبعيد برگشته، چطور يکدفعه به لايه هاي بالاي جامعه مي رسد؟ گفت : به لايه هاي بالا نرسيده. اين حاصل يک اتفاق است که وليعهد در بيمارستان مادر چهارراه مولوي به دنيا مي آيد. نمي دانم شايد مي خواستند طبقه پايين جامعه را جذب کنند. طيب هم محله را چراغاني مي کند و اتفاقي چند بار با شاه روبه رو مي شود. اين اتفاق که تکرار نمي شود؛ که طيب را بخواهند که به دربار برود يا جاهاي ديگر. پس او به لايه هاي بالا نرسيده بود. گذشته از اين مسائل، طيب حاج رضايي ديدگاه مذهبي داشت. اينجا يک تضاد بزرگ وجود دارد. در واقع اين آدم پر از پارادوکس و تضاد است. تمام دهه اول محرم را تکيه داشت و شب هاي تاسوعا و عاشورا هم خرج مي داد و به اين کارها اعتقاد داشت. آن پيراهن مشکي که تنش مي کرد، به خاطر اعتقادش بود يا در عاشورا پابرهنه راه مي رفت يا فرض کنيد 3 روز آخر را آب نمي خورد و نذر داشت که در اوج عزاداري تشنه باشد. خب شهرت زيادي پيدا کرد. اين شهرت حاصل اين بود که خيلي سخاوتمند بود، خانواده هاي زيادي را تحت پوشش خودش قرار داده بود و در جامعه خودش که حالا يا مي گويند جاهلان يا لوطي ها يا عيارها - هرکسي هر اسمي مي خواهد رويش بگذارد - با معيارهاي آنها، به طيب نمره بالا مي دادند. مثلاً مي گفتند بين اينها چه کسي از همه بهتر بوده؟ يکي مي گفت ناصر فرهاد، چون دعوايي بوده و خوب داد مي زده. يکي مي گفت حسين رمضان يخي. بعد يکي آمد يک مانيفست داد که چرا طيب از همه اينها بهتر و بالاتر است و در اين جماعت، قهرمان المپيک است،آمد گفت؛

1- طيب تنها کسي است که لقب ندارد؛ طيب حاج رضايي 2- از همه بيشتر حبس رفته... از همه بيشتر دعوا کرده... از همه بيشتر سفره انداخته... از همه بيشتر دست توي جيبش کرده... از همه بيشتر پول ميز حساب کرده. حالا اين وسط خاطراتي هم تعريف مي کردند؛ کافه يي در بهارستان بوده به نام فيض که جاهل ها آنجا مي نشستند و آخر شب طيب ميز همه را حساب مي کرد. يک بار يک بنده خدايي مي رود پول ميزش را حساب کند. صاحب آنجا بهش مي گويد؛ «اگر در دکان من را مي خواهي ببندي، پول ميزت را بده، آنوقت خودت هم زنده بيرون نمي روي...» به هرحال از جهت مالي و اسم و رسم و شهرت هم شرايطش خوب بود و يک پايگاه در جنوب شهر ميان مردم پيدا کرده بود؛ دوستش داشتند و اسمش را با احترام مي آوردند. البته مخالفاني هم داشت تا اينکه رسيد به 15 خرداد و بخش پاياني زندگي اش.

حاج رضايي درباره منشاء این مخالفت ها اظهار داشت : يک چيزي مي گفتند که من صحت آن را هنوز نمي دانم. مي گفتند يک بار که در چهارراه مولوي اين مراسم بوده، مشاجره يي بين عموي من و سپهبد نصيري ايجاد مي شود. بعضي ها مي گويند يکي از عوامل کشتن طيب، همين نصيري بوده که من هنوز مطمئن نيستم. به هرحال بعد از ماجراي 15 خرداد دستگير شد، 6 ماه هم حبس شد و دو تا دادگاه تشکيل دادند؛ بدوي و تجديدنظر و در هر دو حکم اعدام صادر شد. در دادگاه اول، 7 نفر يا بيشتر به اعدام محکوم شدند و در دادگاه دوم 2 نفر، عموي من و اسماعيل رضايي که هر وقت در دادگاه صدايش مي زنند «حاج اسماعيل حاج رضايي»، اعتراض مي کرد که من حاج رضايي نيستم و واقعاً هم نسبتي با عموي من نداشت. خيلي ها اميدوار بودند شاه با توجه به شناختي که از طيب دارد، حداقل يک درجه به او تخفيف بدهد و حکم اعدام تبديل به حبس ابد شود اما...

وی در رابطه با نگاه طیب به علما گفت : ببينيد در دادگاه مي گفتند شما دسته راه مي انداختيد و روي علم ها عکس آيت الله خميني را مي گذاشتيد. طيب هم گفت؛ «من هميشه به مراجع تقليد اعتقاد داشتم و احترام مي گذاشتم. قبلاً هم عکس آيت الله بروجردي را مي گذاشتم و حالا هم عکس آيت الله خميني را مي گذارم و باز هم اگر باشم از عکس آنها استفاده مي کنم.» اين چيزهايي بود که من خودم در دادگاه شنيدم. به هرحال شنبه 11 آبان، ساعت 5 صبح اين اتفاق افتاد و اعدام شد.

امیر حاج رضايي درباره اعدام طیب حاج رضایی نیز گفت : صحنه خيلي بدي بود. ما که در مراسم نبوديم اما آنها جسد را تحويل دادند. وقتي تحويل دادند و جسد را ديدم، بعد متوجه نشدم، چطور من را بلند کردند. چيزي حدود 17، 18 تا گلوله خورده بود و تمام رگ و پي اش زده بود بيرون. يعني بدن تمامش شکافته شده بود و هنوز چشم هايش بسته بود. آن بنده خدا اسماعيل رضايي، افتاده بود و تير خلاص را توي دهانش زده بودند اما عموي من با صورت خورده بود زمين و صورتش هم خون آلود بود که آن تير را به شقيقه اش زدند و گفتند؛ تير خلاص... من خودم آن صحنه را ديدم تا جايي هم که يادم مي آيد، غسال مدام پنبه توي اين سوراخ ها مي کرد. يعني همه جاي بدن سوراخ سوراخ شده بود. يک شمايل شهيد گونه يي داشت. به هر حال من را بيرون آوردند و نفهميدم چه کسي من را بيرون برد.نشسته بودم و مي ديدم که دارند طبق وصيتش در شاه عبدالعظيم کنار مادرش، خاکش مي کنند.

خب اين هم قسمت هايي از زندگي طيب که در حافظه من بود. شايد اگر پدرم بود، کامل درباره همه چيز اطلاعات داشتم و حرف مي زدم. اينها پدرشان چند تا زن داشت. فقط پدر من و عموي من، تني بودند و از يک مادر، اسم هاي شان هم «طيب» و «طاهر» بود.

حاج رضایی درباره سرنوشت حسين رمضان يخي گفت :حاج رضايي؛ اول انقلاب يک گوشه مرد. اينها يکي يکي در انزوا و بي خبري و تنگدستي کارشان تمام شد چون دوره شان تمام شده بود. دوره يي شده بود که وقتي يکي از اينها حرف مي زد، بهش مي گفتند؛ «گنده شما که طيب بود، آن بلا سرش آمد، شما حرف حساب تان چيه؟»

با کشتن طيب، عصر اينها به پايان رسيد.
پیشنهادات
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۱۴
غیر قابل انتشار: ۷
علی رضا ابوتورابی
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۱۸ - ۱۳۹۰/۰۴/۲۶
10
89
بسیار عالی بود ادم باید درس زندگی از این خاطرات بگیره.دم شوما گرم
سامان اكرامي
Thailand
۰۲:۱۹ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۵
12
92
مثل هميشه صداقت و مردانگيه امير حاج رضايي به من ثابت شد.
مهدي
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۲۷ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۶
21
76
دمت گرم امير خان مثل عموت نون به نرخ روز نمي خوري
علی علی شیر
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۹ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۸
5
73
خدایش بیامرزد
طیب خان خدابیا مرز وتختی خدابیا مرز

مردانی مردم دار بودند یکی از اینها در بین مردم عادی دشمن نداشت ما نسل قدیم همیشه به نیکی یادشان میکنیم
علی علی شیر
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۵۱ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۸
3
69
خدایش بیامرزد
طیب خان خدابیا مرز وتختی خدابیا مرز

مردانی مردم دار بودند یکی از اینها در بین مردم عادی دشمن نداشت ما نسل قدیم همیشه به نیکی یادشان میکنیم
کامران عینی
United States
۰۱:۵۲ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۳
0
2
خدا بیامرز طیب حاج رضایی رو من کتابشو دارم والگومه. لوطیای دیگه ای مثل علی آقا جاویدان کرمانشاهی .زینی نقشی.اصغر شاطر.حسین کمره ای. هوشنگ قره خان....خدا همه این مردان لوطی وار رو بیامرزه روح تک تکشون شاد.
امیر
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۱
3
3
فقط علی آقا جاویدان ، زینی نقشی و حسن الفتي پهلولاناي بزرگ کرمانشاه ، همین علی آقا جاویدان حاجی طیب رو زمین زده بود ، روحش شاد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۶
2
1
علی آقا جاویدان خدابیامرز یه دف با حاج طیب دعواش شد و ناجور کتکش زد جا داره یه فاتحه هم برای علی آقا جاویدان هم بزنیم
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۹
1
2
متاسفانه آن دوران هرج و مرج پایانی ندارد و کم و بیش بازار لوطی بازاری در جناح های سیاسی به سبک جدید دیده می شود و با تبعات خیلی بیش تر
کرمانشاهی
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۲۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
1
1
خدا بیامرزه علی اقا جاویدان وحاج طیب رضایی را ولی حاج طیب خدابیامرز در حد علی اقا نبود علی اقا رو همه ایران میشناسن خلاصه پرچم کرمانشاه بالاس خیلی بالا ها دست کسیم بهش نمیرسه . خلاصه کرمانشاهی بودن افتخاره.
رضا خانجاني قره قومي
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۴۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
0
0
بابا اينو جاي ديگه نگي جيگر . حاكم كل تهران طيب خان بود برار . داشمون جو گير شده . اسمشون تريلي نميكشيده تو كل ايران . فقط ي فقره بالاخواش حاج إبرام سلاح مصطفي ديوونه رو زده . گفته نگي با طيب دعوا كردم بگو منو إبرام سلاح زده . برو مطالعه تو بيشتر كن .
حامد
Iran, Islamic Republic of
۰۳:۴۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
0
0
من عاشق طیبم،همیشه م دنبال مطالبو عکساشم،خیلی با جذبس برام زندگیش، دونفر رو قبول دارم کلا و دوسشون دارم. طیب حاج رضایی و علی آقا جاویدان کرمانشاهی
افشین
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۳۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۰
0
0
خدا رحمتش کنه آقا طیب اصلا نمیشه راجبش صحبت کرد
پیمان
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۳۴ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
0
0
راستیش یه حرف کوچیکی دارم با رفقای کرمانشاهیمون داداشای من اون موقعی که جاویدانتون با طیب کشتی میگره طیب 60 سالش بود و داشموت جاوی خان بیستو خورده ای سالش بود باید به طیب ایول گفت که تو اون سن کشتی میگرفته دیگه پیره مرد زدن اوازه ی شهرت نداره
امیر
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۵۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
0
0
پهلوان نامی در ایران زمین یکی بوده و هست و خواهد بود و آن مرحوم علی آقا جاویدان است. مرحوم طیب حاج رضایی هم پهلوان بزرگی بوده روحش شاد ولی سرور تمامشان مرحوم علی آقا جاویدان است.زنده باد کرمانشاه و زنده باد ایران
نهاوند
Iran, Islamic Republic of
۰۲:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۰
0
0
فقط و فقط هوشنگ قره خان
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۰
0
0
درود ب هوشنگ قره خان و تمام ترک زبانها
لرستان
Iran, Islamic Republic of
۰۴:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۱
0
0
از کی نهاوند ترک شدن ک هوشنگ قره خان ترک باشه... ب زبان لری رازانی صحبت میکرده داداش
ناشناس
Netherlands
۰۳:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۲
0
0
خدا همه این پهلوونارو بیامرزه ولی در کل طیب با همه فرق داشت نمیشه کسیرو باهاش مقایسه کرد تو شهرستان قد علم کردن چیزی نیست ولی تو تهران که شهره 72 ملته هرکسی نمیتونه اسم درکنه
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه های سایت
پربازدید ها
پربحث ترین