قدیمی ترین پروتز جهان متعلق به دختر یک کاهن مصری بوده است.
این پل برای عبور رزمندگان از رودخانه کرخه و خاموش کردن آتش دشمن ساخته شد.
کودکان در حال ساخت بادبادک با استفاده از اسکناس در زمان بی ارزش شدن پول و تورم پس از جنگ در آلمان؛ ۱۹۲۳
مبارزات نازی‌ها تا حد زیادی با تکیه‌بر طالع‌بینی، گمانه‌زنی و ستاره‌شناسی انجام می‌شد.
ملکه "راناوالونای سوم" آخرین ملکه ماداگاسکار در سال 1917 درگذشت.
یکی از عجیب ترین جاده های ایران و جهان جاده توسکستان است که شاهرود را به گرگان وصل می کند .
این زن روسیه‌ای رکورددار به دنیا آوردن بیشترین تعداد بچه است.
پوستری از شرکت ماشین تحریر یوست نیویورک که در تبلیغ ماشین تحریر خود و افزایش فروش آن از عکس مظفر‌الدین شاه قاجار به عنوان شاه ایران استفاده کرده است.
پرش اولین زن از هواپیما با چتر نجات؛
"تاینی برادویک" اهل سانفرانسیسکو، از هواپیما در ارتفاع 3000 فوت به زمین پرید. چتر نجات اختراع پدرش "چارلز برادویک" بود.
او در سخنرانی ماهر بود، تکیه کلام‌هایی جذاب داشت و در طعنه و کنایه زدن هم استاد بود، به همه‌کس و همه چیز انتقاد می‌کرد، گاهی تاریخ را بنفع خود می‌چرخاند.
صفحه  از ۱۳۶