برچسب جستجو
عرف و کنوانسیون های بین المللی ایجاب می کند که اگر تبعه یا اتباع یک کشور در کشور دیگری دستگیر شده، باید نمایندگی سیاسی کشور را از شخص دستگیر شده مطلع کنند تا آن نمایندگی بتواند شخص یا اشخاص دستگیر شده را احراز هویت کند.
کد خبر: ۶۱۴۳۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۲


آخرین اخبار