برچسب جستجو
اکنون در فضای پساانتخابات به سر می بریم، لذا هرآنچه پیش از این گفته شده است در مسیر صرف دستیابی به پیروزی کمپین انتخاباتی معنا می یافت. تسری این مباحث و سعی در یافتن منطقی در اجرایی سازی گام به گام و حتمیِ وعده های داده شده، به نظر سقیل و بی ارزش است.
کد خبر: ۵۹۶۰۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۹


آخرین اخبار