برچسب جستجو
در هفتمین روز از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات تعدادی از چهره‌های سیاسی و فرهنگی کشور در غرفه فردا حضور یافتند و به پرسش‌های خبرنگاران فردا پاسخ دادند.
کد خبر: ۷۴۴۰۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۲


در ششمین روز از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات تعدادی از چهره‌های سیاسی و فرهنگی کشور در غرفه فردا حضور یافتند و به پرسش‌های خبرنگاران فردا پاسخ دادند
کد خبر: ۷۴۳۹۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۱


در پنجمین روز از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات تعدادی از چهره‌های سیاسی و فرهنگی کشور در غرفه فردا حضور یافتند و به پرسش‌های خبرنگاران فردا پاسخ دادند.
کد خبر: ۷۴۳۴۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۰


در چهارمین روز از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات تعدادی از چهره‌های سیاسی و فرهنگی کشور در غرفه فردا حضور یافتند و به پرسش‌های خبرنگاران فردا پاسخ دادند.
کد خبر: ۷۴۲۹۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹


در سومین روز از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات تعدادی از چهره‌های سیاسی و فرهنگی کشور در غرفه فردا حضور یافتند و به پرسش‌های خبرنگاران فردا پاسخ دادند.  
کد خبر: ۷۴۲۴۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۸


آخرین اخبار