مواضع سیاسی همسر امام خمینی از زبان دخترش/ چرا امام خمینی می خواست رای اش مخفی باشد؟

کد خبر: 1057381

خانم فریده مصطفوی دختر گرامی امام خمینی (س) در کتاب خاطرات خود با عنوان «گذر ایام» ای به بیان نمونه ای از مشی سیاسی خانم خدیجه ثقفی همسر گرامی امام خمینی می پردازد

دختر گرامی امام خمینی (س) می نویسد: خانم عقیده داشتند که مصاحبه کردن از آنجا که صحبت ها را در روزنامه ها می نویسند، مناسب نیست. اولین بار زمانی که فهیمه خانم با ایشان مصاحبه ای انجام دادند، آن را در مجله ندا به چاپ رساندند. تا آن زمان هیچ مصاحبه ای با خانم صورت نگرفته بود.

خانم اگر قصد داشتند تا صحبتی انجام دهند، تنها راجع به آقا سخن می گفتند و گاهی نیز نصیحت یا ارشادی می کردند؛ اما هرگز در مورد مسائل سیاسی صحبت نمی کردند و نظری نمی دادند.

اگر در جایی برخی از افراد سیاسی شروع به بحث و گفت و گو می کردند، خانم سرشان را به زیر می انداختند و گویی هیچ نمی شنوند.

در مورد نتیجه انتخاب نیز هرگز اظهارنظر نمی کردند و می گفتند: «هر کسی که رای بیاورد ما موظف هستیم به او احترام بگذاریم زیرا این عقیده و نظر مردم است.»

خانم هرگز نظر شخصی خودشان را بر کسی تحمیل نمی کردند، آقا نیز همین گونه بودند و معتقد بودند در زمان انتخابات باید رای ایشان مخفی باشد و هیچ نمی گفتند. زمانی که از ایشان می پرسیدیم به چه کسی رای دهیم؟ می گفتند: «خودتان تحقیق کنید و به هر کس که اصلح است رای دهید».

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت