گزارش نبض بازار از وضعیت درآمد کارمزد بانک گردشگری:

بهبود سود مبادلات و معاملات ارزی در بانک گردشگری در 10 ماه نخست امسال

کد خبر: 1204757

خالص سود مبادلات و معاملات ارزی بانک گردشگری در 10 ماه ابتدایی امسال به ۲۳۷۵۲ میلیون تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رقم ۷۷۳۴- میلیون تومان بهبود داشته است.

بهبود سود مبادلات و معاملات ارزی در بانک گردشگری در 10 ماه نخست امسال
 

 

به گزارش نبض بازار،درآمد کارمزد در بانک گردشگری با ۸۸ درصد افزایش به ۲۴۳ میلیارد تومان در ۹ ماه نخست ۱۴۰۱ رسید. هزینه کارمزد نیز معادل ۶۴ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۸ درصد بیشتر شده است. براین اساس خالص درآمد کارمزد به رقم ۱۷۹ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۱۰۱ درصدی همراه شده و دو برابر شده است. 

۱۷۹ میلیارد تومان خالص درآمد کارمزد بانک گردشگری

خالص درآمد کارمزد بانک گردشگری طی این مدت به رقم ۱۷۹ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۱۰۱ درصدی همراه شده و دو برابر شده است.

خالص سود و زیان سرمایه گذاری‌های بانک گردشگری نیز طی این مدت به رقم ۱۷۶ میلیارد تومان رسیده که در مدت مشابه سال قبل ۲۳۹۱ میلیارد تومان بوده است. 

در 10 ماه نخست سال جاری، خالص سایر درآمد‌ها و هزینه‌های بانک گردشگری به ۳۴۰۵ میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم سال قبل ۶۳ درصد رشد کرده است و برای کل سال ۱۴۰۰ نیز ۲۰۹۵ میلیارد تومان گزارش شده بود.


همچنین خالص سود مبادلات و معاملات ارزی نیز به ۲۳۷۵۲ میلیون تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رقم ۷۷۳۴- میلیون تومان بهبود داشته است.


براین اساس جمع درآمد‌های عملیاتی بانک گردشگری در ۹ ماه نخست ۱۴۰۱ معادل ۲۲۶- میلیارد تومان گزارش شده که درمدت مشابه سال قبل ۳۲۴ میلیارد تومان و در کل سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵۴ میلیارد تومان گزارش شده است. خالص سایر درآمد‌ها و هزینه‌های بانک گردشگری به ۳۴۰۵ میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم سال قبل ۶۳ درصد رشد کرده است و برای کل سال ۱۴۰۰ نیز ۲۰۹۵ میلیارد تومان گزارش شده بود. 

بررسی وضعیت هزینه‌ها

هزینه‌های اداری و عمومی بانک گردشگری به رقم ۷۳۴ میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۳۸ درصدی همراه بوده و در کل سال ۱۴۰۰ نیز ۸۷۲ میلیارد تومان اعلام شده بود. 
از سوی دیگر، هزینه مطالبات مشکوک الوصول ۱۱۲۳ میلیارد تومان اعلام شده که در مدت مشابه سال قبل ۵۷۵ میلیارد تومان و در کل سال ۱۴۰۰ معادل ۷۰۹ میلیارد تومان بوده است.
هزینه‌های مالی نیز در ۹ ماه نخست ۱۴۰۱ معادل ۷۶۵ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۶۰ میلیارد تومان بوده است. هزینه استهلاک نیز معادل ۶۷ میلیارد تومان و در کل سال ۱۴۰۰ معادل ۶۶ میلیارد تومان بوده است. 

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت

دیگر رسانه ها