رمز گشایی از تخصیص خاص نوبخت از حساب خاص

کد خبر: 1028450

عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به حواشی تخصیص بودجه از حساب خاص برای خرید یک ساختمان برای احداث دانشکده خاص در تهران، گفت:در سال‌جاری احتمالا تنها حساب خاص همان حساب یک میلیارد یورویی صندوق توسعه است.

خبرگزاری تسنیم: محمد حسینی با اشاره به مباحثی که جدیدا در خصوص ابلاغ اعتبار برای خرید و تجهیز دانشکده فناوری‌های نوین مطرح شده، گفت: با توجه به اسناد، مدارک و مباحثی که در این روز‌ها در فضای مجازی مطرح شده موضوع بسیار ابهام برانگیز است. این نکته قابل توجه است که با توجه به شیوع بیماری کرونا، رئیس جمهور طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری درخواست یک میلیاردی یورو از محل منابع صندوق توسعه ملی در اختیار دولت برای دو محل مصرف رامطرح‌کرد. یکی در جهت هزینه‌های مبارزه با کرونا و دوم پرداخت بیمه بیکاری. در ادامه مقام معظم رهبری موضوع سوم یعنی کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان با محوریت تولید دارو‌ها و حرکت به سمت پیشگیری و درمان کرونا را به موارد قبلی افزودند.

نماینده ناظر پیشین مجلس در صندوق توسعه ملی گفت: منابعی که بر اساس دستور مقام معظم رهبری از محل منابع صندوق توسعه ملی برداشت میشود، تاثیر عملکردی در بودجه کل کشور را ندارد یا به عبارت ساده‌تر این موارد جزء منابع بودجه کل کشور نیست.

وی افزود، در ابتدای سال جلسه‌ای در کمیسیون برنامه بودجه برای مصرف منابع مذکور برگزار و گزارشی ارائه شد.

در آن جلسه سه محور به عنوان محور‌های اصلی برای هزینه‌های بیماری کرونا لحاظ شد.

حسینی ادامه داد، از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که در بودجه کل کشور اعداد خاصی اعم از تملک سرمایه و جاری برای وزارت بهداشت دیده شده است؛ لذا موارد اخیر جزو مکانیزم تخصیص قرار می‌گیرند.

سه محل مصرف اعتبارات مقابله با کرونا پر وزارت بهداشت چه بود؟

وزارت بهداشت اعلام کرد مقداری از منابع به بیمارستان‌هایی که ۸۰ الی ۸۵ درصد پیشرفت داشتند تخصیص یابد تا در موج دوم کرونا در ابان ماه به کمک کشور بیاید. نکته دوم خرید دارو و بحث سوم پوشش افزایش هزینه‌های پرسنلی بود.

وی افزود، به این ترتیب اگر امروز میخواهیم از این منابع برای بیمارستان‌ها با ۸۰ درصد پیشرفت تخصیص دهیم از محل اعتبارات یک میلیارد یورویی است.

به گفته حسینی، بر اساس درخواست رییس علوم پزشکی و دستور رییس جمهور به از محل اعتبار یک میلیارد یورویی و در مرحله بعد به حساب خاص اشاره می‌شود که این حساب همان اعتبارات یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی است. چراکه تمامی اعتباراتی که در بودجه دیده می‌شود همگی دارای ردیف هستند.

مشاور رییس دبوان محاسبات کشور گفت: در رابطه با پرداخت‌های تملک یا هزینه‌ای نیز به همین ترتیب است، اما اینکه بلافاصله برگه دوم‌تخصیص‌صورت میگیرد سوال برانگیز است. محل این منابع جایگزین منابع قبلی میشود و به نوعی ابلاغ تخصیص میشود از محل پیوست‌های که در بودجه وجود دارد و توسط مجلس تصویب شده است.

نکته مهم اینکه تکمیل‌دانشکده در بودجه امده است، اما خرید بر اساس مواد ۱۹ و ۲۰ قانون برنامه مغایر است.

عضو‌ناظر پیشین مجلس در صندوق توسعه ملی گفت: یک برداشت مفهومی‌امفهومی است‌که برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی بر اساس درخواست رییس جمهور و تایید رییس جمهور در محاسبات صندوق توسعه ملی به عنوان حساب خاص ذکر میشود. منابع در حساب خزانه قرار میگیرد، اما به طور کلی این موارد در سرجمع بودجه وجود ندارد.

حسینی گفت: با توجه به اینکه حساب خاصی در حوزه منابع بودجه‌ای نداریم و تنها حساب خاص منابع خارج از بودجه است که در سال جاری احتمالا تنها منابع خارج از بودجه منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله با آثار بیماری کروناست.

به گفته نماینده پیشین مجلس، منابعی که از محل حامل‌های انرژی کسب میشد در حسابی به نام سازمان هدفمندی واریز میشد، اما از ابان ماه قیمت بنزین دوبرابر شده و منابع جدید لحاظ شد؛ بنابراین قرار شد منابع به عنوان حمایت معیشتی پرداخت شود، بر این اساس باید حساب جداگانه برای این منظور لحاظ میشد.

عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه گفت: برای هر یک از درآمد‌های مالیاتی مثل واردات، مشاغل، حقوق دولتی و غیر دولتی، ارزش افزوده و اخیرا خانه‌های خالی ردیف‌های جداگانه در نظر گرفته میشود چراکه پیش بینی‌های متفاوتی نیز برای موارد مذکور لحاظ شده است.

وی با بیان اینکه، اینکه اقای نوبخت از عنوان حساب خاص استفاده کرده جالب توجه است، گفت: تا کنون چنین موردی شنیده نشده است، اما اینکه به ذهن متبادر شود که در دولت حساب‌های خاص وجود داشته و هر وقت کم بیاورند به ان‌ها رجوع میشود باید بررسی شود. در بودجه ردیف‌های متفرقه زیادی داریم که اعتبارات وزارت خانه‌ها وجود دارد. در نهاد ریاست جمهور تحت عنوان کمک نیز چینن موردی دیده میشود. اما این تخصیص از محل کمک یا متفرقه نیست و به حساب خاص اشاره شده است.

حسینی گفت: به نظر می‌رسد نوبخت در اصلاحیه ابلاغ دوم‌خود به دنبال این بوده است که توجیه قانونی برای تخصیص مذکور فراهم کند.

این کارشناس مسایل بودجه گفت: برای هر طرحی طبق قانون، شامل امر، فصل و برنامه، از سال شروع و خاتمه و شماره طرح برخوردار است. عنوان طرح بر اساس قوانین تنظیم، محاسبات عمومی و قانون بودجه وقتی در پیوست یک و دو بودجه قرار میگیرند قابلیت تغییر ندارند. حتی کلماتی که به عناوین اضافه میشود در مجلس تصویب و حتی باید برای ان موافقتنامه مبادله شود. حتی برای ان شرح عملیات نوشته میشود. در واقع شرح داده میشود منابع در چه مسیری هزینه خواهد شد.

در هیچ قانون و موافقتنامه نداریم که در ان تجهیز خرید بهسازی لحاظ شده باشد. چون منابع خارج از منابع بودجه است در این نامه تلاش شده همه اقدامات علوم پزشکی پوشش قانونی داده شود.

وی افزود، برای منابع مذکور هیچ موافقتنامه خاص و چارچوب برای هزینه کرد مبادله نشده است. الان هر اقدامی انجام شود به دیوان گفته میشود که هیچ تخلفی صورت نگرفته است. به این ترتیب نظارت موثر نیست، از سوی دیگر برای منابع تعریف مشخصی برای مصرف لحاط نشده است.

حسینی ادامه داد، در سنوات گذشته نیز با اشکالات اینچنینی مواجه بودیم. به عنوان مثال در شرح مصرف دو اقدام ذکر میشد و در انتها کلمه و ... نیز گنجانده میشد. به این ترتیب خرید سایر تجهیزات مصرفی باعنوان و ... توجیه میشد. امروز در مبادله نامه‌ها شرح مصرف محدود شده است، اما بازهم وغیره وجود دارد.

مشاور دیوان محاسبات کشور گفت: در خصوص مورد تخصیص از حساب خاص یک ساختمان خریداری شده و باید به اداری تغییر کند. به طور کلی اگر این خرید از محل منابع کرونا باشد ضوابط بودجه بر ان حاکم نیست. نکته جالب اینکه باید مشخص شود این ساختمان امسال خریداری شده یا سال گذشته چراکه برای تخصیص یک میلیارد یورو در اواخر فروردین و اردیبهشت مجوز داده شد.

حسینی در خاتمه گفت:تاکید رییس سازمان برنامه در شرح یا ملاحظات تخصیص با عنوان (طبق دستور رییس جمهور) سوال برانگیز است. چراکه تا کنون چنین چیزی دیده نشده و براساس «تفویض اختیار» به معاون رییس جمهور این کار بر طبق روال انجام می‌شود. به نظر می‌رسد این اقدام نیز برای شانه خالی کردن از ابهامات بوده است.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت