جزئیات جدید از میزان انتشار اوراق بدهی توسط دولت

کد خبر: 1033950

جزئیات جدید از میزان انتشار اوراق بدهی توسط دولت/37 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر شد+جدول خزانه داری کل کشور، برای تأمین مالی بودجه در مجموع ۱۱۲۴۳۸ میلیارد تومان شامل ۷۵۷۳۸ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و ۳۶۷۰۰ میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی منتشر کرده است.

جزئیات جدید از میزان انتشار اوراق بدهی توسط دولت

خبرگزاری تسنیم: بیست و پنجمین هفته حراج اوراق مالی اسلامی منتهی به مورخ 1399.08.28 برگزار شد، که طی آن پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان در سامانه‌های بازار بین‌ بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مبلغ 565,2 میلیارد تومان اوراق به فروش رسید.

خزانه‌داری کل کشور طی ماه های اخیر نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری بیست و پنج هفته حراج اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و سه مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نموده است.

در راستای تأمین مالی بهینه در هفته جاری بیست و پنجمین هفته حراج اوراق بدهی و متعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی در تاریخ‌‌های 1399.08.27 و 1399.08.28 برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین ‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ، مجموعاً مبلغ 5652 میلیارد تومان اوراق به شرح جدول شماره (1) به فروش رسید.

جزئیات جدید از میزان انتشار اوراق بدهی توسط دولت

با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری بیست و چهار هفته عرضه اوراق بدهی دولت و دو مرحله پذیره‌نویسی اوراق تا تاریخ 20. 08. 1399، در مجموع معادل 109,874 میلیارد تومان شامل 36,700 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و 73,174 میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده بود.

بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

نیازمندیها

تازه های سایت

دیگر رسانه ها