الزام مدیریت هوشمند در فولادمبارکه

کد خبر: 1048796

حمیدرضاعظیمیان مدیرعامل فولادمبارکه با اشاره به لزوم حضور نسل چهارم تکنولوژی در حوزه صنعت به ویژه فولاد، گفت: در صورتی که صنایع از امکانات نسل چهارم تکنولوژی به خوبی بهره ببرند ، می توانند تمامی هزینه های مرتبط را کاهش دهند. با استفاده از نسل چهارم به خوبی می‌توان زمان تکمیل پروژه ها را نیز کاهش داد. در حقیقت نسل چهارم تکنولوژی بهترین سودآوری را برای صنایع به همراه دارد.

حمیدرضاعظیمیان مدیرعامل فولادمبارکه با اشاره به لزوم حضور نسل چهارم تکنولوژی در حوزه صنعت به ویژه فولاد، گفت: در صورتی که صنایع از امکانات نسل چهارم تکنولوژی به خوبی بهره ببرند ، می توانند تمامی هزینه های مرتبط را کاهش دهند. با استفاده از نسل چهارم به خوبی می‌توان زمان تکمیل پروژه ها را نیز کاهش داد. در حقیقت نسل چهارم تکنولوژی بهترین سودآوری را برای صنایع به همراه دارد. انقلاب صنعتی و توجه به نسل چهارم تکنولوژی با عضویت در باشگاه فانوس دریایی تجلی می یابد. شرکتهایی مانند پوسکو، تاتااستبل هند و اروپا در این باشگاه عضو هستند و با شروع طرح تحول دیجیتال در شرکت فولادمبارکه نیز بر آن هستیم تا افق ۱۴۰۴ ، یازده شاخص اصلی عضویت در این باشگاه را که به طور سختگیرانه بررسی می‌شود را بهبود بخشیم و شاهد رشد ویژه در آنها باشیم. طرح تحول دیجیتال در فولادمبارکه از مرداد ماه سال جاری شروع شده و هدف آن مدیریت هوشمند فولادمبارکه است.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت