تعیین مزد کارگران به هفته آینده موکول شد

کد خبر: 1055374

نماینده کارگران در شورای عالی کار: دومین جلسه شورای عالی کار امروز برگزار شد و خروجی نداشت. قرار شد نرخ تورم از بانک مرکزی و مرکز آمار گرفته شده و مبنای مذاکرات قرار گیرد.

فارس: نماینده کارگران در شورای عالی کار: دومین جلسه شورای عالی کار امروز برگزار شد و خروجی نداشت. قرار شد نرخ تورم از بانک مرکزی و مرکز آمار گرفته شده و مبنای مذاکرات قرار گیرد.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت