ارزش سهام عدالت در ۱۵ فروردین ماه

کد خبر: 1058751

ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱.۵درصد (۱۸۰هزار تومان) کاهش یافت.

خبر ویژه: ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱.۵درصد (۱۸۰هزار تومان) کاهش یافت.

 ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۹۲۰هزار تومان و ۲۲ میلیون و ۴۵۴هزار تومان رسید.

ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۱۵۲هزار تومان رسیده است.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت