قانون حداقل مزد برای پشتیبانی از کارگران

کد خبر: 1065128

قانون حداقل مزد، از قوانین بسیار مهم برای پشتیبانی از کارگران در برابر خطر فقر مطلق است. در ایران مطابق با ماده (۴۱) قانون کار تعیین حداقل مزد به شورای عالی کار واگذار شده است.

اقتصاد: معاون روابط کار وزارت تعاون: از توصیه‌های سازمان جهانی کار (ILO) این  است که نیروی کار نباید همچون  دیگر نهاد های تولیدی در نظر گرفته شود و درآمد نیروی کار را نباید مبتنی بر عرضه و تقاضا در بازار کار تعیین نمود.

قانون حداقل مزد، از قوانین بسیار مهم برای پشتیبانی از کارگران در برابر خطر فقر مطلق است. در ایران مطابق با ماده (۴۱) قانون کار تعیین حداقل مزد به شورای عالی کار واگذار شده است.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت

دیگر رسانه ها