هدیه ویژه دولت به خانوارهای مستاجر / اعطای زمین 200 متری اقساطی به این خانوارها

کد خبر: 1208855

تامین مسکن خانوار با اعطای یک قطعه زمین حداکثر به مساحت 200 متر منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک به صورت های مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر در شهر محل سکونت فقط برای یک بار بر اساس قیمت کارشناسی روز زمان واگذاری به صورت فروش اقساطی و با بازپرداخت 10 ساله بدون اعمال تخفیف و سود خواهد بود.

هدیه ویژه دولت به خانوارهای مستاجر / اعطای زمین 200 متری اقساطی به این خانوارها

 با تصویب مجلس، وزارت راه و شهرسازی مکلف به اختصاص یک قطعه زمین به خانواده های دارای چهار فرزند و بیشتر شد. در جلسه علنی نوبت عصر دیروز بند (ح) تبصره ۱۱ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد که بر اساس آن به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی را‌به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر 20سال اختصاص دهد.

این درحالی است که وزیر سابق راه و شهرسازی(مرحوم رستم قاسمی) نیز درحاشیه جلسه هیئت دولت از این موضوع خبرداده و دربهمن ماه سال گذشته با اشاره به اهمیت مسئله افزایش جمعیت گفته بود: خانواده‌هایی که فرزند چهارم به دنیا بیاورند، قطعه زمینی در شهرهایی که دولت زمین دارد، دریافت می‌کنند.  بر اساس مستندات ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است، نسبت به تامین مسکن خانوارها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، در صورت استفاده نکردن از امکانات دولتی تامین مسکن (فرم ج سبز) اقدام کند. بر این اساس، تامین مسکن خانوار با اعطای یک قطعه زمین حداکثر به مساحت 200 متر منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک به صورت های مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر در شهر محل سکونت فقط برای یک بار بر اساس قیمت کارشناسی روز زمان واگذاری به صورت فروش اقساطی و با بازپرداخت 10 ساله بدون اعمال تخفیف و سود خواهد بود. همچنین بر اساس تبصره 1 ماده 1، واگذاری اراضی موضوع این ماده مشروط به ساخت واحد مسکونی است و در صورت احداث نشدن مسکن، پس از 2 سال اراضی مورد واگذاری بر اساس ضوابط مورد عمل در وزارت راه و شهرسازی مسترد خواهد شد.

بر اساس ماده 2 آیین‌نامه مذکور، استفاده مجدد خانوارها ( فرم ج قرمز)، از امکانات دولتی مسکن پس از تولد فرزند سوم مشروط به شرایط زیر است:

1- حداقل 5 سال از زمان استفاده خانوار از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن برای بار اول گذشته باشد.

2- خانواده در زمان درخواست استفاده مجدد از امکانات دولتی تامین مسکن باید مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی فاقد واحد مسکونی شناخته شود.

3- خانوار باید سابقه سکونت در شهر محل تقاضا را بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی داشته باشد.

 

 

۱

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

نیازمندیها

تازه های سایت

دیگر رسانه ها