خوش بحال دارندگان سهام عدالت | واریز 351 هزار تومان برای صاحبان سهام عدالت 532 هزار تومانی

کد خبر: 1213451

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 16 فروردین 1402 با افزایش 351 هزار و 441 تومان به12 میلیون و514 هزار و809 تومان رسید.

خوش بحال دارندگان سهام عدالت | واریز 351 هزار تومان برای صاحبان سهام عدالت 532 هزار تومانی

امروز چهارشنبه (16 فروردین 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 110 میلیون 119 هزار و 885 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با17760 واحد افزایش در ارتفاع 2.136.866 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 650.772 واحدی قرار گرفته اس

ارزش معاملات امروز بازار بورس10819میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7914 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس،میدکو،فولاد،فملی،پارس،ومعادن و همراه صورت گرفت و شاخص های آریا،هرمز،وسپهر،فجهان،شگویا،فغدیر، مارون بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 16 فروردین 1402

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 
 
فارس  

1376

1168
شگویا 1604 49
شاوان  2755 5
دانا 343 45
بنیرو   607 3
رمپنا  1424 143
اخابر 1047 244
کگل  647 107
حکشتی‌  1346 80
فولاد 621 2520
فولاژ  1695 48
فخوز  399 116
ساراب 2945 9
ورنا  762 3
حپترو 3942 1
کچاد  980 237
وپست  731 16
مارون  17855 49
شپنا   884 416
شتران  498 2600
شبندر 1204 930
بسویچ 681 9
وبملت 349 305
وبصادر  240 1427
خاور  402 420
وتجارت   231 1822
فایرا 767 32
شراز  1891 4
جم 5366 42
فملی 797 1840
سدشت 4056 8
بفجر  2300 38
وتوصا 1075 12
 شبریز  1836 41
خساپا  284 36
لکما 136 22
بترانس  324 3

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 16 فروردین 1402

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (16 فروردین 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و514 هزار و809 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 
 
فارس   1376 2292
شگویا 1604 47
شاوان  2755 4
دانا 343 16
بنیرو   607 3
رمپنا  1424 137
اخابر 1047 239
کگل  647 104
حکشتی‌  1346 78
فولاد 621 2520
فولاژ  1695 73
فخوز 399 296
ساراب 2945 3
ورنا 762 3
حپترو 3942 1
کچاد 980 181
وپست  731 16
مارون  17855 47
شپنا   884 1008
شتران  498 2090
شبندر  1204 912
بسویچ 681 9
وبملت 349 299
وبصادر  240 1400
خودرو 372 47
وتجارت   231 1788
 فایرا 767 31
شراز  1891 4
جم 5366 41
فملی 797 1473
سدشت 4056 8
بفجر

2300

38
وتوصا 1075 12
شبریز 1836 15
خساپا 284 39
لکما 136 22
بترانس 324 3
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

نیازمندیها

سایر رسانه ها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها