قیمت جدید دام زنده | هر کیلو گوسفند در بازار تهران چند؟

کد خبر: 1238238

جدول زیر نرخ بره نر پروار و گوساله کشتار آمده است و قیمت سایر دام های زنده ممکن از کمتر از این مقدار باشد.

قیمت جدید دام زنده | هر کیلو گوسفند در بازار تهران چند؟

قیمت دام زنده در میادین اعلام شد. بر این اساس قیمت هر کیلو گوسفند زنده در بازار تهران حداقل ۱۹۰ هزار تومان و حداکثر ۱۹۵ هزار تومان است.

در استان قم قیمت هر کیلو گوسفند زنده ۱۹۵ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان است همچنین قیمت دام زنده در بازار همدان از ۱۸۵ هزار تا ۲۰۰ هزار تومان نوسان دارد.

همچنین قیمت گوساله در تهران به ازای هر کیلو ۱۹۰ تا ۲۰۸ هزار تومان است قیمت فروش گوساله زنده در اصفهان نیز از ۱۷۵ تا ۱۸۵ هزار تومان تعیین شده است.

در بازار چهار و محال بختیاری هم هر کیلو گوساله زنده حداقل ۱۶۰ هزار تومان و حداکثر ۱۷۰ هزار تومان تعیین شده است.

جدول زیر نرخ بره نر پروار و گوساله کشتار آمده است و قیمت سایر دام های زنده ممکن از کمتر از این مقدار باشد.

قیمت دام زنده (گوسفند)
برند حداقل (ریال) حداکثر (ریال)
تهران ۱۹۰.۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰
اصفهان ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
خراسان رضوی ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰
فارس ۱,۸۴۰,۰۰۰ ۱,۸۶۰,۰۰۰
همدان ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
قم ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
مرکزی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰
چهار و محال بختیاری ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰
میانگین : ۱,۹۰۹,۳۷۵
قیمت دام زنده (گوساله)
برند حداقل (تومان) حداکثر (تومان)
تهران ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۰۸۰,۰۰۰
اصفهان ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰
خراسان رضوی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰
فارس ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰
همدان ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰
قم ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
مرکزی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰
چهار و محال بختیاری ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰
میانگین : ۱,۹۰۹,۳۷۵
 
اقتصادآنلاین
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

نیازمندیها

سایر رسانه ها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها