پیش‎بینی صندوق بین المللی پول برای ایران

کد خبر: 395985

صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2015 را به شدت کاهش داده است. این نهاد بین المللی در گزارشی که پیش تر منتشر شده بود رشد اقتصادی 2.2 درصدی را برای ایران در سال 2015 پیش بینی کرده بود اما در گزارش جدید خود این رقم را به 0.6 درصد کاهش داده است.

تسنیم: صندوق بین المللی پول با کاهش پیش بینی خود از رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ به ۰.۶ درصد از افزایش ۲۰ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی و رسیدن ذخایر ارزی ایران به رکورد ۱۲۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ خبر داد.
صندوق بین المللی پول در نخستین گزارش خود از اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا که در سال 2015 منتشر شده آمار مربوط به شاخص های کلان اقتصاد ایران در سال 2014 را ارائه کرده است. این نهاد بین المللی که پیش تر رشد اقتصادی 1.5 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2014 پیش بینی کرده بود اعلام کرده اقتصاد ایران در این سال رشد 3 درصدی را تجربه کرده است. اقتصاد ایران در سال 2013 به رشد اقتصادی منفی 1.9 درصدی رسیده بود. در عین حال صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2015 را به شدت کاهش داده است. این نهاد بین المللی در گزارشی که پیش تر منتشر شده بود رشد اقتصادی 2.2 درصدی را برای ایران در سال 2015 پیش بینی کرده بود اما در گزارش جدید خود این رقم را به 0.6 درصد کاهش داده است. بانک جهانی نیز پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در سال 2015 تنها 0.9 درصد رشد کند. سقوط قیمت نفت عامل اصلی کاهش رقم پیش بینی شده از سوی این دو نهاد برای رشد اقتصادی ایران در سال 2015 بوده است. *افزایش 20 میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2014 حدود 20 میلیارد دلار نسبت به سال قبل افزایش یافته و از 386.2 میلیارد دلار در سال 2013 به 406.3 میلیارد دلار در این سال رسیده است. تولید ناخالص داخلی ایران برای سال 2015 نیز 386.2 میلیارد دلار رسیده که برابر با رقم سال 2013 است. *بخش نفت ایران در سال 2015 دوباره وارد رکود می‌شود این گزارش رشد بخش نفتی اقتصاد ایران در سال 2014 را 7.3 درصد و رشد بخش غیر نفتی را 2.5 درصد برآورد کرده است. در سال پیش از آن بخش نفتی اقتصاد ایران رشد منفی 8.9 درصد و بخش غیر نفتی رشد منفی 1.1 درصد را تجربه کرده بودند. پیش بینی شده است بخش نفتی اقتصاد ایران در سال 2015 دوباره وارد رکود شود و رشد منفی 2.7 درصدی را تجربه کند و رشد بخش غیرنفتی هم به 1 درصد کاهش یابد. بر همین اساس تولید نفت ایران که در سال 2013 بالغ بر 2.85 میلیون بشکه در روز بوده در سال میلادی گذشته به 3.09 میلیون بشکه در روز رسیده که بدین ترتیب نسبت به سال قبل 240 هزار بشکه در روز افزایش داشته است. تولید گاز ایران که در سال 2013 معادل 2.6 میلیون بشکه در روز بوده در سال 2014 به معادل 2.76 میلیون بشکه در روز رسیده است. بر اساس پیش بینی این گزارش تولید نفت ایران در سال 2015 بالغ بر 180 هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت و به 2.91 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. اما تولید گاز ایران افزایشی خواهد بود و به معادل 2.78 میلیون بشکه در روز می رسد. صادرات نفت ایران در سال 2014 نسبت به سال قبل 110 هزار بشکه در روز رشد داشته و به 1.24 میلیون بشکه در روز رسیده است. صادرات نفت ایران در سال پیش از آن 1.13 میلیون بشکه در روز اعلام شده بود. صادرات گاز ایران نیز که در سال 2013 معادل 0.15 میلیون بشکه در روز بوده در سال 2014 بدون تغییر در همین سطح باقی مانده است. پیش بینی شده است صادرات نفت ایران در سال جاری میلادی 90 هزار بشکه در روز کاهش یابد و به 1.15 میلیون بشکه در روز برسد. صادرات گاز ایران در این سال تغییری نخواهد کرد. *دولت ایران در کنترل تورم موفق بود بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول دولت ایران در کنترل تورم موفق بوده به طوری که تورم 34.7 درصدی در سال 2013 را به 15.8 درصد در سال 2014 رسانده است. این نهاد بین المللی انتظار دارد روند نزولی تورم در سال 2015 معکوس شود و ایران تورم 17.3 درصدی را در این سال تجربه کند. *کاهش رشد نقدینگی به 22.9 درصد در سال 2014 به موازات کاهش تورم رشد نقدینگی نیز در اقتصاد ایران طی سال 2014 کاهش داشته و از 29.8 درصد در سال 2013 به 22.9 درصد در سال 2014 رسیده است. روند کنترل نقدینگی در سال 2015 نیز ادامه خواهد یافت و پیش بینی شده است رشد نقدینگی ایران در این سال به 19.4 درصد برسد که کمتر از سال قبل است. بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول تراز مالی دولت ایران در سال 2013 معادل منفی 2.2 درصد تولید ناخالص داخلی بوده که این رقم در سال 2014 به معادل 1.4 درصد تلوید ناخالص داخلی کاهش یافته است. انتظار می رود وضعیت تراز مالی دولت ایران در سال 2015 بدتر شود و این شاخص به معادل 3.4 درصد تولید ناخالص داخلی در این سال برسد. این گزارش از کاهش صادرات و افزایش واردات ایران در سال 2014 خبر داده است. صادرات 100 میلیارد دلاری ایران در سال 2013 به 94.9 میلیارد دلار در سال 2014 کاهش یافته و واردات 73.7 میلیارد دلاری در سال 2013 به 82.6 میلیارد دلار در سال 2014 افزایش یافته است. پیش بینی شده است صادرات ایران در سال 2015 باز هم کاهش یابد و به 80 میلیارد دلار برسد. واردات ایران در این سال نیز نسبت به سال قبل کاهش خواهد یافت و به 77.8 میلیارد دلار خواهد رسید. صندوق بین المللی پول از افزایش حدود 9 میلیارد دلاری ذخایر ارزی ایران در سال 2014 خبر داده است. ذخایر ارزی ایران که در سال 2013 بالغ بر 117.6 میلیارد دلار بوده در پایان سال 2014 به رکورد 126.5 میلیارد دلار رسیده است. بر اساس پیش بینی این نهاد، ذخایر ارزی ایران در سال 2015 نیز به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد و به 130.1 میلیارد دلار خواهد رسید. تراز حساب های جاری ایران در سال 2014 نسبت به سال قبل 0.4 میلیارد دلار کاهش یافته و به 2.2 میلیارد دلار رسیده است. تراز حساب های جاری ایران در سال 2013 بالغ بر 2.6 میلیارد دلار اعلام شده بود. پیش بینی شده است تراز حساب های جاری ایران در سال 2015 باز هم کاهش یابد و به صفر برسد.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت