اختلاف نظر بر سر سبد معیشت کارفرمایان و کارگران

کد خبر: 756668

دبیر شورای عالی کار با اشاره به اینکه نظر کارگران در تعیین هزینه معیشت کارگران و کارفرمایان متفاوت است گفت:کمیته مزد ذیل شورای عالی کار در حال بحث و بررسی برای تعیین هزینه معیشت و روش های دیگر تعیین مزد است.

خبرگزاری تسنیم: دبیر شورای عالی کار با اشاره به اینکه نظر کارگران در تعیین هزینه معیشت کارگران و کارفرمایان متفاوت است گفت:کمیته مزد ذیل شورای عالی کار در حال بحث و بررسی برای تعیین هزینه معیشت و روش‌های دیگر تعیین مزد است. احمد مشیریان، معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار، درباره نحوه تعیین دستمزد ۹۷ کارگران گفت: سه کمیته فرعی ذیل شورای عالی تشکیل شده است که یکی از آن‌ها کمیته دستمزد است. اعلام کرده ایم که در کمیته دستمزد تمام ضوابط برای تعیین دستمزد مورد بررسی قرار گیرد. وی ادامه داد: قرار است گروه‌های مختلف (کارگری، کارفرمایی و دولت) پیشنهادات خود را مطرح کنند. بحث مزد منطقه‌ای و مزد صنایع مورد بررسی قرار گیرد. در سال‌های گذشته دستمزد بالاتر از نرخ تورم تعیین شده است. تأکید قانون برای تعیین دستمزد توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری است. مشیریان بیان کرد: در جلسه گذشته کمیته مزد نظر کارگران و کارفرمایان درباره سبد معیشت متفاوت بوده است. کارفرمایان معتقدند که دولت باید در این زمینه کمک کند تا اگر درصد افزایش مزد بالاتر از نرخ تورم است بخشی از هزینه‌های کارفرمایان جبران شود. کارگران هم می‌گویند هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۴ نفره باید در ۳ ضرب شود تا هزینه‌های مسکن، درمان و خوراک جامعه کارگری تأمین شود. مذاکرات هنوز به نتیجه خاصی نرسیده است و گروه‌های کارگری و کارفرمایی همچنان در حال بحث و بررسی بر روی نحوه افزایش مزد و روش آن هستند. وی بیان کرد: نظر دولت بر سه جانبه گرایی است. فعلاً منتظر جمع بندی گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین رویه در تعیین دستمزد هستیم.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

تازه های سایت

دیگر رسانه ها