کمترین و بیشترین افزایش دستمزد برای کدام مشاغل است؟

کد خبر: 895156

بر اساس آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی در استان تهران، بیشترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به "راننده ماشین‌های سبک _. سواری" و کمترین افزایش ساعتی دستمزد مربوط به "جوشکار لوله‌های فولادی" با چهار درصد بوده است.

خبرگزاری ایسنا: طبق اعلام مرکز آمار، مقایسه متوسط دستمزد ساعتی نشان می‌دهد که بیشترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به "راننده ماشین‌های سبک_سواری" با ۲۸.۵ درصد و کمترین افزایش ساعتی مربوط به "جوشکار لوله‌های فولادی" با چهار درصد بوده است.

همچنین پس از آن "نقاشی درجه ۲ ساختمان" با ۲۲.۷ درصد بیشترین و "کمک آرماتور بند" با ۳.۸ درصد دارای کمترین افزایش در متوسط دستمزد ساعتی نسبت به دوره قبل از خود بوده‌اند.

براساس نتایج حاصل از این آمارگیری، متوسط دستمزد ساعتی برخی از نیرو‌های انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی در نیمه‌ی اول ١٣٩٧ و تغییرات آن نسبت به دوره‌ی قبل و دوره‌ی مشابه سال قبل به شرح جدول زیر ارائه می‌شود:

در این آمارگیری، اطلاعات مربوط به دستمزد ساعتی نیرو‌های انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی (١٠٩ مورد) با ارسال پرسشنامه‌ی مربوط از طریق رایانامه به تعدادی از پیمانکاری‌های نمونه مجری طرح‌های عمرانی در سطح استان تهران جمع‌آوری شده است. این طرح در مرداد ماه سال ١٣٩٧ برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به نیمه‌ی اول همان سال اجرا شده است.

کمترین و بیشترین افزایش دستمزد برای کدام مشاغل است؟

گفتنی است طرح آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی از سال ١٣٦٥ به صورت شش‌ماهه در سطح استان تهران توسط مرکز آمار ایران اجرا می‌شود.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت