قیمت خانه از ۱۰ سال پیش تا حالا چند برابر شده؟

کد خبر: 925889

قیمت خانه در مناطق مختلف تهران نسبت به ۱۰ سال پیش تقریبا ۶.۵ برابر رشد داشته است؛ ۱۰ سال پیش یعنی زمانی که هر متر مربع واحد مسکونی در تهران میانگین یک میلیون و ۵۳۷ هزار تومان قیمت داشت، نه مثل الان ۱۰ میلیون و ۶۶ هزار تومان!

فرارو: قیمت خانه در تهران هشت رقمی شده و به گزارش وزارت مسکن و شهرسازی میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به ۱۰ میلیون و ۶۶ هزار تومان رسیده است. این نشان دهنده رشد ۸۶ درصدی قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل است که هر متر مربع واحد مسکونی در تهران پنج میلیون و ۴۰۷ هزار تومان بود. داستان به همینجا ختم نمی‌شود؛ اگر به عقب‌تر برگردیم می‌بینیم تغییرات قیمت مسکن نسبت پنج سال پیش از درصد گذشته و باید بگوییم تقریبا ۲.۶ برابر شده است. چراکه آن زمان هر متر مربع واحد مسکونی سه میلیون و ۸۶۲ هزار تومان قیمت داشت. تازه شاید باورتان نشود، ولی زمانی حدود ۱۰ سال پیش هر متر خانه در تهران تنها یک میلیون و ۵۳۷ هزار تومان بود. این یعنی قیمت خانه در این ۱۰ سال حدود ۶.۵ برابر شده است. تازه افزایش قیمت در بعضی مناطق بیشتر هم هست. به طور مثال قیمت خانه در منطقه پنج که همیشه صدرنشین تعداد معاملات مسکن در تهران بوده، نسبت به ۱۰ سال پیش حدود ۷.۶ برابر شده است. در این بین منطقه ۲۰ تهران در این ۱۰ سال کمتر از بقیه مناطق شاهد افزایش قیمت بوده و در این ۱۰ سال قیمت هر متر مربع واحد مسکون یدر منطقه ۲۰ حدود پنج برابر شده است. در بین مناطق ۲۲ گانه تهران گران‌ترین خانه‌ها در منطقه ۱ قرار دارند و هر متر مربع آن‌ها در بهمن ۹۷ حدود ۲۱ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان قیمت خورده است. آخرین گزارش از وضعیت بازار مسکن تهران نشان می‌دهد منطقه ۱۸ تهران ارزان‌ترین خانه‌ها را دارد که هر متر مربع آن‌ها چهار میلیون و ۵۷۰ هزار تومان می‌ارزد.

منطقه

میانگین قیمت هر متر در بهمن 97

میانگین قیمت هر متر در مدت مشابه سال قبل

تغییرات

میانگین قیمت هر متر در مدت مشابه پنج سال قبل

تغییرات

میانگین قیمت هر متر در مدت مشابه 10سال قبل

تغییرات

1

21 میلیون و 624 هزار تومان

11 میلیون و 572 هزار تومان

1.87 برابر

9 میلیون و 168 هزار تومان

2.36 برابر

دو میلیون و 983 هزار تومان

7.25 برابر

2

15 میلیون و 380 هزار تومان

هشت میلیون و 491 هزار تومان

1.81 برابر

پنج میلیون و 206 هزار تومان

2.95 برابر

دو میلیون و 60هزار تومان

7.46 برابر

3

17 میلیون و 752 هزار تومان

9 میلیون و 496 هزار تومان

1.87 برابر

هفت میلیون و 376 هزار تومان

2.41 برابر

دو میلیون و 595 هزار تومان

6.84 برابر

4

9 میلیون و 783 هزار تومان

پنج میلیون و 410 هزار تومان

1.81 برابر

سه میلیون و 727 هزار تومان

2.63 برابر

یک میلیون و 567 هزار تومان

6.24 برابر

5

12 میلیون و 495 هزار تومان

شش میلیون و 724 هزار تومان

1.86 برابر

چهار میلیون و 198 هزار تومان

2.98 برابر

یک میلیون و 645 هزار تومان

7.60 برابر

6

13 میلیون و 820 هزار تومان

هفت میلیون و 555 هزار تومان

1.83 برابر

پنج میلیون و 325 هزار تومان

2.60 برابر

دو میلیون و 107 هزار تومان

6.56 برابر

7

9 میلیون و 163 هزار تومان

چهار میلیون و 810 هزار تومان

1.90 برابر

سه میلیون و 740 هزار تومان

2.45 برابر

یک میلیون و 5456 هزار تومان

6.29 برابر

8

9 میلیون و 224 هزار تومان

چهار میلیون و 750 هزار تومان

1.94 برابر

سه میلیون و 521 هزار تومان

2.62 برابر

یک میلیون و 473 هزار تومان

6.26 برابر

9

هفت میلیون و 149 هزار تومان

سه میلیون و 330هزار تومان

2.15 برابر

دو میلیون و 360 هزار تومان

3.03 برابر

یک میلیون و 93 هزار تومان

6.54 برابر

10

شش میلیون و 686 هزار تومان

سه میلیون و 341 هزار تومان

2.00 برابر

دو میلیون و 623 هزار تومان

2.55 برابر

یک میلیون و 150هزار تومان

5.82 برابر

11

شش میلیون و 477 هزار تومان

سه میلیون و 638 هزار تومان

1.78 برابر

دو میلیون و 702 هزار تومان

2.40 برابر

یک میلیون و 147 هزار تومان

5.65 برابر

12

پنج میلیون و 933 هزار تومان

سه میلیون و 341 هزار تومان

1.78 برابر

دو میلیون و 589 هزار تومان

2.29 برابر

یک میلیون و 132 هزار تومان

5.24 برابر

13

9 میلیون و 250 هزار تومان

چهار میلیون و 639 هزار تومان

1.99 برابر

سه میلیون و 341 هزار تومان

2.77 برابر

یک میلیون و 414 هزار تومان

6.54 برابر

14

هفت میلیون و 369 هزار تومان

سه میلیون و 843 هزار تومان

1.92 برابر

دو میلیون و 903 هزار تومان

2.54 برابر

یک میلیون و 201 هزار تومان

6.14 برابر

15

پنج میلیون و 517 هزار تومان

سه میلیون و 25 هزار تومان

1.82 برابر

دو میلیون و 196 هزار تومان

2.51 برابر

989 هزار تومان

5.58 برابر

16

پنج میلیون و 303 هزار تومان

دو میلیون و 990هزار تومان

1.77 برابر

دو میلیون و 115 هزار تومان

2.51 برابر

یک میلیون و چهار هزار تومان

5.28 برابر

17

پنج میلیون و 099 هزار تومان

دو میلیون و 651 هزار تومان

1.92 برابر

یک میلیون و 965 هزار تومان

2.60 برابر

957 هزار تومان

5.33 برابر

18

چهار میلیون و 566 هزار تومان

دو میلیون و 426 هزار تومان

1.88 برابر

یک میلیون و 932 هزار تومان

2.36 برابر

891 هزار تومان

5.13 برابر

19

پنج میلیون و 294 هزار تومان

دو میلیون و 942 هزار تومان

1.80 برابر

دو میلیون و 191 هزار تومان

2.42 برابر

یک میلیون و 26 هزار تومان

5.16 برابر

20

چهار میلیون و 927 هزار تومان

دو میلیون و 788 هزار تومان

1.77 برابر

دو میلیون و 126 هزار تومان

2.32 برابر

987 هزار تومان

4.99 برابر

21

هفت میلیون و 639 هزار تومان

سه میلوین و 846 هزار تومان

1.99 برابر

دو میلیون و 778 هزار تومان

2.75 برابر

یک میلیون و 179 هزار تومان

6.48 برابر

22

9 میلیون و 101 هزار تومان

چهار میلیون و 631 هزار تومان

1.96 برابر

سه میلیون و 577 هزار تومان

2.54 برابر

یک میلیون و 245 هزار تومان

7.31 برابر

کل تهران

10 میلیون و 66 هزار تومان

پنج میلیون و 407 هزار تومان

1.86 برابر

سه میلیون و 862 هزار تومان

2.61 برابر

یک میلیون و 537 هزار تومان

6.55 برابر

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت