بیکاری در کدام استان‌ها بیشتر است؟

کد خبر: 985352

استان های خراسان جنوبی، مرکزی و ایلام کمترین و استان های کردستان، کرمانشاه و لرستان بیشترین نرخ بیکاری در فصل زمستان را داشتند.

خبرگزاری تسنیم: مطابق آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران ، نرخ بیکاری در زمستان سال 98 به 10.6 درصد رسیده است. ضمن اینکه بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ١٣٩٧، ١.٧ درصد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که 10.٦ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) طی چهار هفته منتهی به هفته مرجع آمارگیری بیکار بوده‌اند.

شایان ذکر است در هر فصل براساس استانداردهای مربوطه و طرح فنی آمارگیری نیروی کار، اطلاعات وضع فعالیت افراد در هفته دوم تقویمی کامل و هفته پس از آن در ماه میانی هر فصل جمع آوری می‌شود؛ لذا اطلاعات فصل زمستان طرح مذکور مربوط به ١٢ لغایت ٢٥ بهمن ماه ١٣٩٨ بوده که متأثر از شرایط شیوع بیماری کرونا در کشور نبوده است.

اما آمارهای بیکاری در استان های مختلف حاکی از این است که بیکاری در استان خراسان جنوبی 5.9 درصد و در استان مرکزی حدود 6.9 درصد و در استان ایلام 7 درصد بوده است که به ترتیب کمترین نرخ و میزان بیکاری را داشته اند.

همچنین میزان بیکاری در استان های کردستان 20 و استان کرمانشاه 17.8 درصد و استان لرستان حدود 16.9 درصد بوده است که به ترتیب بیشترین نرخ بیکاری رادر این فصل داشته اند.

بیکاری در کدام استان‌ها بیشتر است؟

افزایش نرخ اشتغال در بخش خدمات کشور +جدول بررسی گزارش مرکز آمار نشان میدهد، اشتغال در بخش خدمات در کل کشور در زمستان سال قبل بیش از ۵۲ درصد بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش آماری خود اعلام کرد:‌نرخ بیکاری در زمستان سال 98 به 10.6 درصد رسیده است.

ضمن اینکه بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ١٣٩٧، ١,٧ درصد کاهش یافته است.

براساس این گزارش، بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که 10,٦ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) طی چهار هفته منتهی به هفته مرجع آمارگیری بیکار بوده‌اند.

بر این اساس در زمستان 98 نرخ اشتغال در بخش کشاورزی در کل کشور 15.6 درصد بوده است. این درحالی است که نرخ اشتغال در بخش صنعت در زمستان 31.7 درصد بوده است.

اشتغال در بخش خدمات در کل کشور حدود 52 درصد بوده که نسبت به زمستان سال 97 حدود 1 درصد رشد داشته است.

گفتنی است،‌ در هر فصل براساس استانداردهای مربوطه و طرح فنی آمارگیری نیروی­ کار، اطلاعات وضع فعالیت افراد در هفته دوم تقویمی کامل و هفته پس از آن در ماه میانی هر فصل جمع آوری می‌­شود؛ لذا اطلاعات فصل زمستان طرح مذکور مربوط به ١٢ لغایت ٢٥ بهمن ماه ١٣٩٨ بوده که متأثر از شرایط شیوع بیماری کرونا در کشور نبوده است.

بیکاری در کدام استان‌ها بیشتر است؟

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت