تازه‌ترین گزارش از نرخ بیکاری؛ حذف ۱۴۵ هزار زن شاغل

کد خبر: 985555

آخرین وضعیت اشتغال از این حکایت دارند که حدود ۱۴۵ هزار نفر از زنان شاغل در فاصله یک ساله کم شده‌اند.

خبرگزاری ایسنا: تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران نشان داد که نرخ بیکاری حدود ۱.۷ درصد کاهش داشته و در مقابل بر تعداد جمعیت شاغل افزوده شده است.

بررسی جزئیات نرخ بیکاری در زمستان سال گذشته بیانگر آن است که حدود ۶۱ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در ایران وجود داشته و از این تعداد ۴۲.۴ درصد فعال (بیکار و شاغل) بوده‌اند که ۲۳ میلیون و ۴۳۵ هزار نفر شاغل و دو میلیون و ۷۸۵ هزار نفر بیکار هستند.

این در حالی است که بر تعداد جمعیت شاغل حدود ۵۲ هزار نفر نسبت به زمستان ۱۳۹۷ افزوده شده و از سوی دیگر از تعداد بیکاران که ۳ میلیون و ۲۷۱ هزار نفر بودند حدود ۴۸۲ هزار نفر کم شده است.

اما بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری زنان و مردان از این حکایت دارد در بین زنان کاهش در هر دو مورد است؛ به طوری که از تعداد بیکاران زن حدود ۱۱۲ هزار نفر کم شده واز ۹۲۵ هزار نفر در زمستان ۱۳۹۷ به ۸۱۲ هزار نفر در زمستان سال گذشته رسیده‌اند.

همچنین زنان شاغل در این فاصله کم شده‌اند و از حدود چهار میلیون و ۶۵ هزار نفر در سال ۱۳۹۷ به سه میلیون و ۹۳۰ هزار نفر رسیدند که نشان دهنده کاهش ۱۴۵ هزار نفری زنان شاغل است.

اما از جمعیت شاغل در زمستان سال گذشته حدود ۱۹ میلیون و ۵۱۴ هزار نفر مرد بودند که به تعداد آن‌ها در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر افزوده شده است.

در بین مرد‌ها از تعداد بیکاران ۳۷۰ هزار نفر کم شده؛ به طوری که از حدود دو میلیون و ۳۴۳ هزار نفر به یک میلیون و ۹۷۵ هزار نفر رسیده است.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت