رویترز: آژانس اتمی آغاز تولید اورانیوم ایران را تایید کرد

کد خبر: 1045192

خبرگزاری رویترز با ادعای دستیابی به گزارش محرمانه آژانس اتمی: سازمان آژانس اتمی آغاز فعالیت تحقیق و توسعه ایران برای تولید اورانیوم فلزی به عنوان سوخت راکتور تحقیقاتی تهران را تایید کرده است. ایران برنامه‌های خود برای تولید اورانیوم فلزی از اورانیوم طبیعی و سپس تولید اورانیوم فلزی با غنای ۲۰ درصد به عنوان سوخت برای راکتور تحقیقاتی تهران را نشان داده است.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت