راهکار مهار ویروس کرونا چیست؟

کد خبر: 1002152

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه ماهیت بحران‌های مدرن فراتر از مرزهای جغرافیایی است گفت: برای مهار ویروس کرونا و مقابله موثر با آن نیازمند همکاری بین کشورها هستیم.

خبرگزاری تسنیم: رضا کرمی محمدی در نشست سلامت و اقتصاد شهری در دوران پسا کرونا که در حاشیه هفتمین نشست هئیت اجرایی مجمع شهرداران آسیایی و به صورت آنلاین برگزار شد، اظهار کرد: امیدوارم این نشستها بتواند ما را در مسیر رسیدن به جوامع تاب آور کمک کند و زمینه لازم را برای ارتباط و تعامل بیشتر در این زمینه ایجاد کند.

وی با بیان اینکه به طور بالقوه نتیجه مثبتی برای آینده کمکهای توسعهای وجود دارد گفت: باتوجه به چالشهای بی سابقه سیستماتیک ناشی از بحران ویروس کرونا و روال پاسخهایی که تاکنون دیده‌ایم، این موضوع به سرعت منجر به تحول الگوی قدیمی روابط کمکی فیمابین گیرنده -دهنده به سمت مدل همکاریهای بین المللی بین همه کشورها خواهد شد.

رئیس کمیته تاب آوری مجمع شهرداران آسیایی ادامه داد: تشابه وضعیت بوجود آمده در جوامع جهان بیش از پیش نشان داد به دلیل توسعه ارتباطات در ابعاد مختلف زندگی بشر، ماهیت بحران‌های مدرن فراتر از مرزهای جغرافیایی است و لذا برای مهار ویروس کرونا و مقابله موثر با آن نیازمند همکاریی بین کشورها هستیم.

وی با بیان اینکه همکاریهای بین‌المللی، تلاشهای کشورهای مختلف را در مبارزه با کووید-19 تقویت می‌کند، گفت: این همکاری نه تنها مفید بلکه ضروری است.

کرمی محمدی گفت: در کوتاه مدت، همکاری بین دولت‌ها برای مهار همه گیری و تسریع برای خروج از بحران لازم است. در درازمدت و بلند مدت ، سیاستهای هماهنگ کننده می‌تواند بازیابی و بازسازی سیستم‌های اقتصادی را از راه‌های فراگیر و پایدار تسهیل کند و همچنین به آماده سازی برای خطرات و بیماریهای آتی کمک کند.

رئیس کمیته تاب آوری مجمع شهرداران آسیایی افزود: مکانیسمهای به اشتراک گذاری دانش در مورد پروتکلهای غربالگری و درمان می‌تواند به خصوص در کشورهایی که دارای سیستمهای بهداشتی تحت فشار هستند کمک کند. کشورهایی که آغاز کننده و پیشرو در مقابله با همه گیری بودند میتوانند درسهای مهمی ارائه دهند و بهترین شیوه‌ها را به اشتراک بگذارند، اما پشتیبانی مالی نیز مورد نیاز خواهد بود.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: کرونا یک تهدید وجودی است که باعث تقویت سیستمهای جهانی شده است. بدون همکاری موثر، هم خروج از بحران و هم بهبود می‌تواند کند و ضعیف باشد.

وی ادامه داد: ابتدا، این موضوع در مورد بخش بهداشت صحیح است، زیرا که نظارت مؤثر بر بیماری، توسعه و گسترش سریع واکسن و آمادگی دربرابر همه گیریهای آینده بهره مند از اقدامات چند جانبه خواهد بود.

کرمی محمدی گفت: سپس، حفظ تجارت آزاد و افزایش استحکام و تاب آوری زنجیره‌های تأمین نه تنها دسترسی کشورها به کالاهای حیاتی پزشکی را تضمین می‌کند بلکه اقتصاد پس از همه گیری را نیز تقویت خواهد کرد و در نهایت سیاستهای مالی و پولی هماهنگ بین المللی، می‌تواند به اقتصاد جهانی کمک کند تا شوک فعلی را ضمن آماده سازی آن برای بهبودی پایدار و فراگیر از بین ببرد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه کمیته تاب آوری و مدیریت بحران مجمع شهرداران آسیایی می‌تواند زمینه ساز نیل جوامع به این هدف متعالی بویژه در منطقه آسیا باشد، افزود: ایجاد بستر داده هوشمند برای نظارت بهتر و پاسخگویی به شرایط متغیر به ویژه در مقیاس محله، داشتن مشارکت جمعی و یکپارچه بین بخش خصوصی و دولتی، توجه جدی به دولت‌های محلی برای موفقیت در چرخه مدیریت بحران، جلب مشارکت عمومی، سازمان های مردم نهاد و دانشگاه‌ها برای پر کردن خلاءهای موجود و تعریف رویکرد ساخت بهتر از قبل و تهیه برنامه‌های بهسازی فراگیر باید جزو محورهای برنامه ریزی برای تحقق شهرهای تاب آور باشد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت

دیگر رسانه ها