چند درصد مردم واکسن ایرانی کرونا را تزریق خواهند کرد؟

کد خبر: 1044434

نظرسنجی مرکز افکارسنجی ایرانیان درباره واکسن کرونا:٪۶۰ امیدی زیادی به تولید واکسن ایرانی دارند

نظرسنجی مرکز افکارسنجی ایرانیان درباره واکسن کرونا: ٪۶۰ امیدی زیادی به تولید واکسن ایرانی دارند ٪۳۰ اعتماد خیلی زیاد به واکسن داخلی دارند ٪۷۲ واکسن ایرانی را تزریق خواهند کرد ٪۲۱ واکسن داخلی را تزریق نخواهند کرد ٪۴۰ به واکسن‌های خارجی هیچ اعتمادی ندارند ٪۵۳ گفته‌اند اگر وزرات بهداشت واکسن خارجی را تایید کند آن را تزریق خواهند کرد

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت