گام آخر برای احیای برجام نزدیک است؟

کد خبر: 1064763

نماینده روسیه در مذاکرات: دور بعدی ( چی کسی می داند، شاید دور پایانی ) مذاکرات وین برای احیای اجرای کامل برجام ، ۷ می ( فردا ) ، شروع خواهد شد . البته اگر نیاز دیده شود مذاکره کنندگان ممکن است تصمیم بگیرند برای دریافت دستورات از پایتخت هایشان ، یک تنفس جدیدی بدهند.

 

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت