سامانه ثبت دارایی مسئولان به کجا رسید؟

کد خبر: 1045806

اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پیگیری‌ها برای ثبت دارایی مسئولان گفت: در حال حاضر تعداد مسئولانی که اموال خود را در این سامانه ثبت کردند از ۶ هزار نفر گذشته است که نشان دهنده پیگیری ها، اطلاع رسانی‌ها و اقداماتی بود که قوه قضاییه برای اجرای دقیق این قانون انجام داده است.

آخرین خبر: اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پیگیری‌ها برای ثبت دارایی مسئولان گفت: در حال حاضر تعداد مسئولانی که اموال خود را در این سامانه ثبت کردند از ۶ هزار نفر گذشته است که نشان دهنده پیگیری ها، اطلاع رسانی‌ها و اقداماتی بود که قوه قضاییه برای اجرای دقیق این قانون انجام داده است. /اگر مسئولی اموال خود را به ثبت نرساند نخستین تکلیف این است که خود دستگاه مربوطه از طریق هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با فرد برخورد کند که ممکن است با هر یک از تنبیهات اداری از جمله عزل از سمت مواجه شوند. __/رتبه اول ثبت اموال در این سامانه متعلق به همکاران قوه قضاییه بوده است

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت