خداحدافظی با دفترچه تامین اجتماعی از اول اسفند

کد خبر: 1047864

مدیرعامل تأمین اجتماعی: چاپ و عرضه دفترچه بیمه جدید از اول اسفند در تمامی شعب و کارگزاری‌های کشور متوقف شده و نسخه الکترونیک جایگزین می‎شود.

فارس: مدیرعامل تأمین اجتماعی: چاپ و عرضه دفترچه بیمه جدید از اول اسفند در تمامی شعب و کارگزاری‌های کشور متوقف شده و نسخه الکترونیک جایگزین می‎شود.

در صورت عدم امکان یا تمایل پزشکان به استفاده از سامانه نسخه الکترونیک، آنان می‌توانند نسخه بیمه‎شدگان را در سرنسخه بنویسند و این سرنسخه اعتباری مشابه با صفحات دفترچه‌‎ کاغذی خواهد داشت.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت