ویژگی های یک وکیل خوب چیست ؟

کد خبر: 1050989

انتخاب یک وکیل خوب ، هزینه نیست بلکه یک سرمایه‌گذاری واقعی است تا شما را از بحران‌های حقوقی و کیفری نجات دهد که موسسه حقوقی دادورزیار به بهترین شکل ممکن آماده خدمت به شما هستند  . می‌توان برای  درخواست وکیل  انتخابی‌مان حد و مرزی مشخص کرد که در چه زمینه‌ای اجازه وکالت از طرف ما را دارد و در چه زمینه‌ای خود شخص باید برای آن کار حضور داشته باشد. اما همیشه این سوال پیش می‌آید که چگونه به وکیل اعتماد کنیم؟ ویژگی های یک وکیل خوب در مواردی خلاصه می‌شود از جمله:

1.از ویژگی های شخصیتی یک وکیل ، امانت‌داری است. در واقع وکیل محرم اسرار موکل و امین وی است.

وکیل

 

یک وکیل مانند یک پزشک ممکن است به سبب ماهیت شغلی خود با واقعیت‌ها و اسرار زیادی از سوی موکلین خود روبه رو شود که اخلاق حرفه‌ای ایجاب می‌نماید که اسرار را به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی فاش نکند.

 ۲. وکیل این تعهد اخلاقی حرفه‌ای را بر عهده دارد که از گفتن مطالب غلوآمیز و غیرممکن اجتناب نماید.

اصولاً دادن وعده‌های دروغین به موکلین و بی جهت امیدوار نمودن آن‌ها خارج از اخلاق حرفه ای می‌باشد. تعهد وکیل دادگستری، تعهد به نتیجه نبوده و تعهد وی تعهد به وسیله می‌باشد، بنابراین لازم است که وکیل همانند یک جراح مسائلی را که ممکن است در حین دادرسی پیش آید از قبل به اطلاع موکل برساند تا موکل او را با چشم باز انتخاب نموده و هیچگاه به موکل اعلام نکند که وی صددرصد برنده می‌باشد. بنابراین از خصوصیات یک وکیل خوب آن است که واقعیات امر و پروسه رسیدگی را به موکل اعلام نماید.

 

وکیل

 ۳. هنگام انتخاب وکیل خوب وی باید موکل را از انتخاب بیراهه باز دارد

از دیگر وظایف وکیل در قبال موکل آن است که موکل را از انتخاب بیراهه باز دارد نه آنکه به طمع حق الوکاله، موکل را وارد پروسه‌های رسیدگی غیر ضروری نماید. به عبارت دیگر مهم‌ترین ویژگی یک وکیل صداقت و راستگویی او در برخورد با موضوعاتی است که موکل به آنها دچار شده و چاره کار را از وکیل خود می‌خواهد. توضیح بیشتر آنکه یک وکیل مجرب به جهت احاطه بیشتر روی مسائل حقوقی طبیعتاً بهتر از موکل خود قادر است مسیر درست را انتخاب کند بنابراین به هیچ وجه به جهت دریافت حق الوکاله نباید راهی را که نتیجه‌ای در بر ندارد به موکل خود پیشنهاد دهد. در این صورت اعتبار خود را خدشه دار خواهد کرد.

فردی که وکالت رابه‌عنوان شغل وحرفه خود برمی‌گزینددروهله نخست لازم است تحت تعلیمات ویژه‌ای قرار گیرد و به درستی ارشاد شود. این تعلیمات بایددربردارنده‌ دفاع قوی،درست، مؤثر،بجاوبه موقع ازحقوق موکل باشد. رعایت نکردن فنون خاص دفاع وازدست دادن فرصت آن، دراکثرمواردسبب ورود لطمات جبران ناپذیری به حقوق موکل شده ویقیناً عدم اعتماد به جامعه وکلارانیزدرپی خواهدداشت.

این امر،لزوم آموزش صحیح راآشکارترمی‌سازد.حق دفاع ازجمله حقوق ذاتی شخص است که درشرع مقدس اسلام و در قوانین اساسی عادی مابارها برآن تاکید شده است.مطابق اصل سی وپنجم ازقانون اساسی،طرفین دعواحق دارندبرای دفاع ازحقوق خود درمحاکم قضایی،وکیل انتخاب کنند.آنچه فردرابه سمت وسوی انتخاب وکیل سوق می‌دهد،تصوروانتظارِ دفاع همه جانبه واشراف به قوانین ومقررات پیرامون موضوع ودانستن روش‌های صحیح طرح دعواازسوی  است.بنابراین وکلاعلی‌الخصوص وکلای باتجربه‌تر دراولین گام،بانگاهی کلی به قضیه،چنانچه جمیع شرایط را مساعد و مناسب با اوضاع واحوال وشرایط خویش بیابند،آن راقبول کرده وازپذیرش و ورود به هرنوع پرونده‌ای اجتناب می‌ورزند.پس ازانتخاب وکیل وسپردن سیراداره‌ پرونده ،وظیفه وکیل آغازمی‌شود.ازاین لحظه است که باید مقتدرانه و با علم وآگاهی ودانش حقوقی واعتماد به نفس کافی واردموضوع شده وتمام هنرومهارت خویش رادراین راه به کاربندد.

 

گفته اند قاضی و وکیل دوبال فرشته دادگستری اند. نمادی دل انگیز از همراهی دو کارگزار هریک از سوئی برای به انجام رسانیدن آرمانی خدائی. اما چنانچه دوبال یکی شود. آیا کارشدنی خواهد بود؟

نامی شدن دراین کار درگرو چونی نه چندی آنست و اینکه وکیل تا چه اندازه می تواند به کمک دانش و آزمودگی و چیره دستی خود حقی را زنده کند. نادرستی را از میان بردارد و دست ستمی را کوتاه سازد. البته اگر توان گردآوری چون و چند با هم باشد زهی نیک بختی.

 

دستگاه قضائی به سبب ماهیت کاری آن اصولاً دارای مراجعین ناراضی و گله مندمی باشد ، عموم مردم اظهار نارضایتی از آن می نمایند ، مخصوصاً افرادی که رای به ضررآنان صادر می گردد ، برخی ازاین افراد برای ارضاء روانی خود ، انواع تهمت ها و تخلفات را به قاضی صادرکننده حکم وسایراعضاء دادگاه نسبت می دهند و جو ناسالمی علیه آنها بوجود می آورند بدون اینکه حرف ها ومسائل ادعایی چنین افرادی استناد یا محملی داشته باشد وگاه اقدامات افراد کلاهبردار ودلال مآب نیز قضیه را تشدید می نماید مثلاً با اخذ وجه از یکی از طرفین که حالا محکوم له واقع شده است ، مدعی پرداخت آن به فلان شخص می گردند و به هرحال بنحوی به گوش محکوم علیه می رسد که درذهن خود آنرا یک عمل قطعی فرض می نماید و همه چیز را به دادگستری نسبت می دهد ، وظیفه یک وکیل است که از حیثیت دادگستری و دیگران دفاع کند و نگذارد بی دلیل چهره ی افراد خوب در اذهان مخدوش شود ، زیرا حفظ قداست و ابهت دادگستری یعنی حفظ نظم و قانون و حرمت افراد ، ومطمئناً کسانی که شان دادگستری را رعایت ننمایند ، حرمت وکیل و کارشناس ودیگران رانیز رعایت نخواهند کرد ، پس وکیل خوب باید تحت هرشرایطی در عمل و درگفتار خود با چنین افرادی همداستان نشده و درشناساندن جایگاه و شان رفیع قضاوت ودستگاه قضائی بکوشد ، عمل اشتباه یک نفر را به کل دادگستری تعمیم ندهد وزحمات صادقانه ومسوولانه قضات و کارکنان صحیح العمل را هدر ندهد . منصفانه و واقع بینانه با قضایا برخورد کردن و پرهیز از احساسی نگاه کردن به قضایا ، بسیاری ازمشکلات را حل می کند .

مبادا برای توجیه شکست خود در پرونده ( البته شکست به زعم بعضی افراد ، چون وکیلی که وظیفه خود را بدرستی انجام داده باشد ، نتیجه ولو به ضرر موکل او تمام شود شکست محسوب نمی شود ) مثل بعضی افراد از واقعیات غافل شود و فقط چند نکته مثبت به نفع خود را ببیند . باید بدون اینکه مشکلات خود را درذهن تصور نماید، سعی کند درهمه حال بی طرفانه داوری نماید و عادلانه قضاوت کردن را در ذهن خود تمرین کند و آنرا در تمام شوون زندگی خود ولو زمانی که خود یک طرف قضیه هست بکاربندد.

وکیل

ویژگی های ظاهری و رفتاری وکیل دادگستری

 

 مکث بین صحبت در مواردی جایز است که از یک سو به سخنران فرصت اندیشیدن بدهد و از دیگر سو شنونده را در انتظار شنیدن مطلب بعدی بگذارد، بدون اینکه وقفه‌ای طولانی در بیان موضوع ایجاد شود.

 احتراز ازکاربرد تکیه‌کلام‌های تکراری نظیر «به طور کلی»، «اتفاقاً» ، «فی‌الواقع»، «نهایتاً»، «واقعاً» و مانند این‌هاست؛ این نحوه اقدام دو اثر منفی دارد:

 کی اینکه تکرار مکرّر این الفاظ جنبه مضحکی پیدا می‌کند و توجّه دادگاه به این موضوع باعث انحراف ذهن دادگاه از سلسله استدلال و    مطالب اصلی می‌شود.

دیگر اینکه کاربرد نابه‌جای این الفاظ و ترکیب آنها با مطلب و استدلال اصلی گاهی باعث می‌شود مفهوم سخن عوض یا تأثیر آن کم شود.

وکیل باید از گفتن هر چیزی که ممکن است سوء تعبیر شود اجتناب کند. همچنین در دفاع شفاهی، از شوخی و هزّالی عمدی باید پرهیز شود.

 ممکن است یک گفته طنزآمیز در برخی موارد تأثیری فراوان داشته باشد، امّا این اثرگذاری منوط به آن است که این طنز در کلام به نحوی بیان شود که گویی گوینده نمی‌داند مطلبش طنزآمیز است و این نحوه بیان هنر بسیار ظریف و پیچیده‌ای است.

به طریق اولی مسخره کردن طرف و وکیل او ضمن دفاع شفاهی، مطلقاً قابل قبول نیست. حتی وقتی مرتکب اشتباه فاحشی می‌شود یا سخنان یاوه می‌گوید. حتی بروز آثاری از تمسخر در چهره یا رفتار وکیل نیز قابل قبول نیست.

پوشیدن کت و شلوار با رنگ تیره همراه با پیراهن به رنگ روشن قابل توصیه است. یقه پیراهن باید بسته یا کاملاً جمع باشد. در هوای سرد بهتر است از پیراهن‌های بافتنی به اصطلاح «یقه اسکی» با رنگ مناسب استفاده شود.

استفاده از «دستمال گردن» (کاشکول) خوب است. «کراوات» باید با بررسی قبلی وضع دادگاه و مجتمع قضائی محلّ استقرار آن، مورد استفاده قرار گیرد. رنگ کفش باید تیره و هماهنگ با لباس باشد. پوشیدن جوراب‌های رنگی یا با رنگ سفید یا روشن قابل توصیه نیست.

دارای ویژگی های خاصی است که به راحتی قابل شناسایی هستند . در این مقاله مهارت های کلیدی و ویژگی های ضروری که یک وکیل خوب باید داشته باشد ، را فهرست کرده ایم . موسسات حقوقی و همچنین موکلین به دنبال نشانه هایی از این مهارت ها در برنامه های کارآموزان و برگه های ارزیابی و همچنین مصاحبه برای قراردادهای کاری و برنامه های خویش هستند.

 

متوجه خواهید شد که برخی از موسسه های حقوقی دارای آزمون های خاصی هستند که در آنها  را از وکیل  میان افرادی با خلاقیت ، شور و اشتیاق لازم و عزم فراوان انتخاب می کنند. اما برخی از این مهارت ها در همه شرکت های تجاری مورد نیاز است و شامل مهارت های تیمی و گروهی، مهارت های ارتباطی و آگاهی در زمینه های تجاری می باشد .

کلید این ماجرا این است که از مهارت های تحقیقاتی خود برای پیدا کردن اطلاعاتی در مورد موسسه های حقوقی و مهارت های مورد نیاز برای تبدیل شدن به بهترین وکیل در تهران و شریک آینده آنها شدن استفاده کنید .

دانشجویان حقوق فکر می کنند که برای استخدام در در موسسات حقوقی به مهارت های زیر احتیاج دارند : توانایی های فنی  حقوقی ، غریزه و شمّ تجاری و توانایی تحلیل شرایط و موقعیت

موسسات حقوقی همچنین نیازمند مهارت های ارتباطی و کار گروهی هستند ، زیرا موسسات حقوقی یک محیط اداری و خدماتی هستند که ارتباط گسشترده ای با موکلین، همکاران و دیگر متخصصان خواهند داشت و لازم است فردی که در آنجا به عنوان یک وکیل استخدام می شود بتواند به خوبی با افراد ارتباط برقرار کند. کار تیمی و گروهی مهم است، زیرا این نوع از کار، در مقیاس و پیچیدگی بسیار بزرگی است و بعید به نظر می رسد که بتوانید به تنهایی و فردی روی یک پرونده کار کنید. در نهایت موسسات حقوقی نیاز به انگیزه، عزم و اراده دارند. مهارت ها، توانایی ها و کیفیت های مهم و لازم برای بهترین وکیل در تهران را جست و جو کنید و نتایج را بررسی کنید و سپس بهترین وکیل را بین گزینه های موجود انتخاب کنید

 

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت