ادعای جدید در پرونده طبری

کد خبر: 1056535

داداشی، وکیل طبری به ایلنا گفته «بر اساس حکم دیوان عالی کشور، حکم پرونده آقای طبری در مورد اتهام دریافت رشوه، اعمال نفوذ و پولشویی نقض شد و پرونده به لحاظ وارد دانستن نقص تحقیقات و ایرادات قانونی جهت رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده رأی اعاده شد».

داداشی، وکیل طبری به ایلنا گفته «بر اساس حکم دیوان عالی کشور، حکم پرونده آقای طبری در مورد اتهام دریافت رشوه، اعمال نفوذ و پولشویی نقض شد و پرونده به لحاظ وارد دانستن نقص تحقیقات و ایرادات قانونی جهت رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده رأی اعاده شد».

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت