اپلیکیشن ماسک: تعداد بستری شدگان کرونا با سرعت در حال افزایش است

کد خبر: 1058405

اپلیکیشن ماسک: تعداد بستری شدگان کرونا با سرعت در حال افزایش است؛ ناگزیر به تغییرات جدی در رنگ شهرستان‌ها هستیم

اپلیکیشن ماسک: تعداد بستری شدگان کرونا با سرعت در حال افزایش است؛ ناگزیر به تغییرات جدی در رنگ شهرستان‌ها هستیم

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت