اختصاصی«فردا»/ نتایج نظرسنجی یک نهاد معتبر پس از مناظره سیاسی

کد خبر: 267384

این روزها برخی جریانات سیاسی با اتکا به نظرسنجی های اینترنتی که غیر علمی بودن و نادرست بودن آن همواره مورد تاکید اساتید علوم اجتماعی و علوم ارتباطات است سعی در ایجاد جوی مصنوعی و کاذب در میان کاربران اینترنت دارند. بنابراین توجه به نتایج این نظرسنجی که توسط یک نهاد معتبر و بی طرف انجام شده است بسیار راهگشاست.

سرویس سیاسی«فردا» : نتایج نظرسنجی یک نهاد معتبر در سطح کشور که در فردای مناظره سیاسی انجام شده است حاکی از پیشتازی مطلق و با فاصله محمد باقر قالیباف از رقبای خود است. این نظرسنجی که با لحاظ الگوهای علمی پایش اجتماعی انجام شده است از جامعه آماری وسیع و در سطح ملی بهره برده و نتایج بسیار مهمی را نشان می دهد. این روزها برخی جریانات سیاسی با اتکا به نظرسنجی های اینترنتی که غیر علمی بودن و نادرست بودن آن همواره مورد تاکید اساتید علوم اجتماعی و علوم ارتباطات است سعی در ایجاد جوی مصنوعی و کاذب در میان کاربران اینترنت دارند. بنابراین توجه به نتایج این نظرسنجی که توسط یک نهاد معتبر و بی طرف انجام شده است بسیار راهگشاست. قالیباف:31.3 رضایی:11 روحانی:9.8 جلیلی:9.7 ولایتی:8.1 عارف:7 حداد:3.2 غرضی:2
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت

دیگر رسانه ها