انتقادات قالیباف از شیوه بودجه ریزی

کد خبر: 1046143

رئیس مجلس: از ۲۴۶۰ هزار میلیارد تومان مجموع بودجه عمومی کشور، رقمی بالغ بر ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت یکجا به عنوان بودجه شرکت های دولتی کنار گذاشته شده است؛ خب بگویند این شرکت ها چه کسانی هستند؟ در نهایت فقط مسئولیت تقسیم حقوق ها باقی می‌ماند. این نوع مدیریت نتیجه تمرکز گرایی است.

رئیس مجلس: از ۲۴۶۰ هزار میلیارد تومان مجموع بودجه عمومی کشور، رقمی بالغ بر ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت یکجا به عنوان بودجه شرکت های دولتی کنار گذاشته شده است؛ خب بگویند این شرکت ها چه کسانی هستند؟ در نهایت فقط مسئولیت تقسیم حقوق ها باقی می‌ماند. این نوع مدیریت نتیجه تمرکز گرایی است.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت