گزارشگران بی.بی.سی بازداشت شدند

کد خبر: 140509

نيروهاي دولتي درگير نبردي سنگين براي خارج كردن كنترل شهر زاويه از دست شورشيان هستند. اين نيروها طي چهار روز اخير با آتش تانك و توپخانه اين شهر واقع در 50 كيلومتري طرابلس را هدف گرفته اند.

ايرنا: پايگاه خبري بي.بي.سي روز پنجشنبه اعلام كرد: نيروهاي امنيتي سرهنگ 'معمر قذافي' يك تيم خبري بي.بي.سي را كه سعي داشت به شهر زاويه برود، بازداشت كرد و كتك زد. بي.بي.سي افزود:‌ اين سه مرد با مشت، لگد و ضربات تفنگ مضروب شدند و مهاجمان كه اعضاي ارتش و پليس مخفي ليبي بودند، با صحنه سازي وانمود كردند كه قصد اعدام آنها را دارند. بر پايه اين گزارش، سه عضو تيم بي.بي.سي كه دوشنبه بازداشت شده بودند براي 21 ساعت محبوس بودند اما اكنون با هواپيما ليبي را ترك كرده اند. اين رسانه غربي مي افزايد: نيروهاي دولتي درگير نبردي سنگين براي خارج كردن كنترل شهر زاويه از دست شورشيان هستند. اين نيروها طي چهار روز اخير با آتش تانك و توپخانه اين شهر واقع در 50 كيلومتري طرابلس را هدف گرفته اند. به گفته اين منبع خبري، خبرنگاران بي.بي.سي سعي داشتند با دور زدن موانع دولتي به شهر تحت محاصره زاويه برسند. آنها به يك پادگان بزرگ نظامي در طرابلس منتقل شدند. آنجا چشمبند و دستبند خوردند و مضروب شدند. كريس كاب-اسميت يكي از سه عضو تيم بي.بي.سي گفت: 'ما را رو به ديوار رديف كردند. من نفر آخر بودم كه صورتم به ديوار بود. نگاه كردم و يك فرد لباس شخصي با يك مسلسل كوچك ديدم. آن را روي گردن تك تك ما گذاشت. من چهره اش را ديدم و او سرم داد كشيد. بعد به طرفم آمد سلاحش را روي گردنم گذاشت و دو بار ماشه را كشيد، گلوله ها سوت كشان از كنار گوشم رد شد. سربازها فقط مي خنديدند.' بر پايه اين گزارش، گفته مي شود كه فراس كيلاني عضو ديگر تيم بي.بي.سي كه خبرنگاري فلسطيني الاصل است متحمل بيشترين خشونت شده است. دستگيركنندگان به او گفتند كه گزارش هايش درباره قيام مردمي در ليبي را نمي پسندند و او را به جاسوسي متهم كردند. 'گوكتاي كورالتان' فيلمبردار و عضو سوم اين تيم گفت او مطمئن بود كه كشته خواهند شد. به گزارش اين پايگاه خبري، تيم بي.بي.سي در جريان بازداشت، مواردي از شكنجه بازداشتي هاي ليبيايي كه بسياري از آنها اهل زاويه بودند را مشاهده كردند. كورالتان گفت: 'نمي توانم توضيح بدهم كه چقدر بد بود. بيشتر آنها (بازداشتي ها) سرشان پوشانده شده و دستشان خيلي محكم بسته شده بود، همه آنها دستان باد كرده و دنده هاي شكسته داشتند. درد مي كشيدند. فرياد مي زدند.' كيلاني گفت: 'چهار نفر آنها (بازداشتي ها) در وضعيت خيلي بدي بودند. روي صورت و بدن آنها آثار شكنجه وجود داشت. يكي از آنها گفت كه حداقل دو تا از دنده هايش شكسته است. حداقل براي شش ساعت كمك مي كردم آب بخورند، بخوابند، ادرار كنند و از پهلو به پهلوي ديگر بگردند.'

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت