مرسی‌مسیر‌خود‌را‌از‌سیاست‌گذشته‌مصر‌جدا‌کرد

کد خبر: 217933

روزنامه انگلیسی ˈفایننشال تایمزˈ در گزارشی ضمن اشاره به مخالفت های فراوان با سفر ˈمحمد مرسیˈ به ایران، با استناد به اظهارات کارشناسان، سفر وی به تهران را حائز اهمیت دانست و آن را اعلام نمادین جدایی از سیاست های گذشته مصر توصیف کرد.

ایرنا: روزنامه انگلیسی ˈفایننشال تایمزˈ در گزارشی ضمن اشاره به مخالفت های فراوان با سفر ˈمحمد مرسیˈ به ایران، با استناد به اظهارات کارشناسان، سفر وی به تهران را حائز اهمیت دانست و آن را اعلام نمادین جدایی از سیاست های گذشته مصر توصیف کرد. فایننشال تایمز در مطلبی تحت عنوان ˈمرسی مسیر خود را از سیاست گذشته مصر جدا می کندˈ نوشت: به رغم تلاش ها برای کم اهمیت جلوه دادن سفر ˈمحمد مرسیˈ، رئیس جمهوری مصر، به تهران به منظور شرکت در اجلاس سران غیر متعهد، بسیاری از کارشناسان این سفر را به عنوان نوعی اعلام نمادین جدایی از گذشته مصر توصیف می کنند. گزارش مذکور می افزاید: این دیدار باعث حیرت نخبگان سکولار مصر که مخالف سابقه اسلامی مرسی هستند، شده است. در مصر حتی جامعه سلفی ها نیز از سفر وی به ایران، به عنوان کشوری با اکثریت شیعه، انتقاد کرده اند. ˈمصطفی لبادˈ، کارشناس مصری در زمینه مسائل ایران که ریاست ˈمرکز مطالعات راهبردی و منطقه ای شرقˈ را بر عهده دارد، با اشاره به این که قاهره و تهران از مناسبات کامل دیپلماتیک برخوردار نیستند، گفت: برای مرسی این امکان وجود داشت که وزیر امور خارجه اش را به عنوان نماینده خود به این اجلاس اعزام کند. لباد که می تواند به فارسی سلیس صحبت کند و تا کنون بارها به جمهوری اسلامی سفر کرده است، می گوید سفر مرسی به تهران تا حدی برای پایان دادن به ˈارعاب و تهدیدˈ پادشاهی های ثروتمند شبه جزیره عربستان، که خواستار برقرار نشدن روابط دیپلماتیک مصر با تهران هستند، صورت گرفته است. لباد افزود: این در حالی است که کشورهای مذکور، خود از مناسبات دیپلماتیک و اقتصادی با تهران برخوردارند. لباد، ضمن تصریح این که نمی توان اهمیت ایران را به عنوان یک قدرت منطقه ای نادیده گرفت، افزود: اگر به مصر نیز به عنوان یک قدرت منطقه ای نگاه کنیم، به این نتیجه می رسیم که این کشور باید با همه قدرت های منطقه ای مراوده داشته باشد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت