نامه کردان به احمدی نژاد درباره مدرک تحصیلی اش

کد خبر: 62056

به محض اطلاع از جعلى بودن مدرك تحصيلى اش ، از فردى كه مدعى نمايندگى دانشگاه آكسفورد در تهران بوده، شكايت كرده ام. در طول هشت سال گذشته هرگز مسئله اى كه صحت مدرك ياد شده را مورد سؤال قرار دهد در ذهنم خطور نكرده بود و لذا همواره به صحت مدرك مذكور اعتقاد و اطمينان كامل داشتم.

وزیر کشور در نامه ای خطاب به رئیس جمهور درباره مدرک تحصیلی خود توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش «فردا»، در این نامه که شنبه گذشته توسط علی کردان برای احمدی نژاد فرستاده شده آمده است علی کردان به محض اطلاع از جعلى بودن مدرك تحصيلى اش ، از فردى كه مدعى نمايندگى دانشگاه آكسفورد در تهران بوده، شكايت كرده است. به گزارش ایران در اين نامه با بيان گزارشى از سير پيگيرى اين پرونده ، خطاب به رئيس جمهورى آمده است : در جريان رأى اعتماد نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى به اينجانب كه در فضايى آزاد و با اظهار نظرات موافق و مخالف و طرح موضوعات گوناگون همراه بود ، موضوع دكتراى افتخارى بنده مطرح و مورد تشكيك قرار گرفت . مدركى كه در هشت سال پيش با ملاحظه سوابق مديريتى و تجارب اجرايى اينجانب و ارائه رساله به نام دانشگاه آكسفورد لندن به واسطه فردى كه از دانشگاه مذكور در امور زبان انگليسى در تهران دفتر نمايندگى تأسيس كرده بود، صادر گرديده است.
وى در ادامه با تأكيد بر اينكه «در طول هشت سال گذشته هرگز مسئله اى كه صحت مدرك ياد شده را مورد سؤال قرار دهد در ذهنم خطور نكرده بود و لذا همواره به صحت مدرك مذكور اعتقاد و اطمينان كامل داشتم»، نوشته است: بر اساس همين باور و درحالى كه ضرورتى هم نداشت ، در ايام رأى اعتماد نسبت به ارائه آن اقدام نمودم. اما با طرح برخى نظرات ترديدآميز نسبت به مدرك ياد شده، احساس كردم ضرورى است تا در باب اثبات صحت آن، مستندات هرچه بيشترى را ارائه نمايم.
کردان در ادامه اين نامه آورده است : اين امر نه از جهت اهميت مدرك مذكور براى خود، بلكه از بابت رفع اتهام «جعل» بود كه در برخى اظهارات متوجه اينجانب شده بود. اتهامى كه براى حقير بسيار سنگين مى نمود. لذا همان گونه كه حضرتعالى در جريان قرار داشتيد، نسبت به ارزيابى مجدد مسير اخذ مدرك اقدام نمودم.
كردان همچنین با اشاره به پيگيرى هاى خود در اين زمينه آورده است : در اين جهت از رابط ارائه كننده مدرك خواستم تا با مراجعه به دانشگاه ياد شده، نسبت به اخذ مستندات تأييد كننده اقدام نمايد. وى ضمن اطمينان دادن مجدد به اينجانب نسبت به صحت مدرك مذكور، موضوع را از طريق وكيل دادگسترى كشور انگليس پيگيرى نموده و ضمن ارائه اختيارات قانونى وكيل مذكور، تأييديه وى مبنى بر صحت مدرك را براى اينجانب ارسال كرد.
وى در ادامه افزود: تا اين مرحله اينجانب بيش از گذشته نسبت به صحت مدرك اطمينان پيدا كردم و موضوع را مجدداً به استحضار شما رساندم. لكن از آنجا كه شخصاً براى كسب اطمينان كامل و هميشگى، تأييديه مستقيم دانشگاه را لازم مى ديدم نماينده اى را به دانشگاه مذكور اعزام كردم تا نسبت به اخذ تأييديه اقدام نمايد.
كردان با اعلام اينكه «با مراجعه نماينده اينجانب به يكباره و با ناباورى كامل با عدم تأييد دانشگاه مواجه شدم» تصريح كرده : لذا تلاش كردم تا چگونگى مسئله را از رابط مورد اشاره جويا شوم. لكن هر چه كوشيدم ايشان را نيافته و متوجه شدم كه وى تخلف كرده است.
وزير كشور در ادامه خطاب به رئيس جمهورى آورده است : بر اين اساس طى نامه شماره ۲۰‎/۱۲۱۸۰‎/۸۷ مورخ ۸۷‎/۶‎/۲۴ در دادسراى عمومى و انقلاب تهران عليه مشاراليه شكايت كيفرى نمودم تا تحت تعقيب قضايى قرار گيرد و اكنون پرونده در جريان رسيدگى است.
وى همچنين در اين گزارش تأكيد كرده است: اينجانب بر خود فرض مى دانم از همه عزيزان و به ويژه جنابعالى كه انگيزه اين تحقيق و روشن شدن حقيقت را براى بنده فراهم آورديد صميمانه سپاسگزارى نموده و بر اين موضوع تأكيد و تصريح نمايم كه بررسى هاى به عمل آمده پس از اخذ رأى اعتماد به روشنى نشان مى دهد كه اينجانب در طول دوره خدمت در صداوسيما و ‎هيچ گونه وجهى از بابت مدرك دكتراى افتخارى دريافت نكرده ام.
در پايان اين نامه آمده است : بديهى است اينجانب با قدرشناسى از حسن اعتماد رياست محترم جمهورى و مجلس شوراى اسلامى، با احساس آمادگى و انگيزه بيشتر، در خدمت اهداف بلند انقلاب و نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران خواهم بود و تمامى تلاش خود را در خدمت به كشور و مردم عزيز به كار خواهم بست.
گفتنی است دكتر احمدى نژاد نیز در هامش اين نامه دستور داده كه نسخه اى از گزارش على كردان جهت اطلاع نمايندگان در اختيار رئيس مجلس شوراى اسلامى قرار گيرد و رونوشتى از آن نيز با تأكيد بر تعقيب قضايى متخلفان و جلوگيرى از تكرار سوء استفاده براى رئيس قوه قضائيه ارسال شود.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت