ظریف اگر دین داشت برجام را امضا نمی‌کرد!!

کد خبر: 746825

من اگر بخواهم بابت متن قبلی، عذری بخواهم، فقط از «آشغال» است، چرا که دست‌اندرکار بی‌خاصیت را از آشغال کف خیابان هم پست‌تر می‌دانم! والسلام!

سرویس سیاسی فردا: حسین قدیانی از نویسندگان روزنامه وطن امروز در یادداشتی تند و تیز با اشاره به برجام و عذرخواهی شریعتمداری از ظریف نوشته است: زیادی کوتاه‌آمدن‌های من و ما، جماعت را اینقدر گستاخ کرده! بله! برجام را اوباما و کری به روحانی و ظریف «دیکته» کردند و عجب از شماست که ناظر بر حرف حق‌تان، بی‌خود و بی‌جهت، عذرخواهی می‌کنید، در حالی که عذرخواهی را باید آورندگان برجام بدفرجام بکنند، نه حضرتعالی!

نمی‌دانم باید قاه‌قاه بخندم یا بزنم زیر گریه! اینجا بخوانید

من از آنجا که هیچ نسبتی با بصیرت ندارم، تیم مذاکره‌کننده را، نه متدین می‌دانم، نه امین، نه شجاع و نه غیور! و قطعا تدین به ریش و نماز و تسبیح و این حرفها نیست!به جد معتقدم؛ آدمی که دین داشته باشد، تن به امضای توافقی چون برجام نمی‌دهد! حضرت استاد! این نقد مرا به گوش رهبر عزیزتر از جان برسانید! و البته، پست قبل را هم بخوانید! من اگر بخواهم بابت متن قبلی، عذری بخواهم، فقط از «آشغال» است، چرا که دست‌اندرکار بی‌خاصیت را از آشغال کف خیابان هم پست‌تر می‌دانم! والسلام!

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت