نومحافظه‌کاران چه در سر دارند؟

کد خبر: 796306

تشدید جنگ دیپلماتیک علیه روسیه، اولین اقدام تهاجمی نومحافظه کاران راستگرا در سیاست خارجی ایالات متحده است.

سرویس سیاسی فردا: دکتر رضا سراج کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل در کانال تلگرامی‌اش نوشت: با غلبه نومحافظه کاران راستگرا بر جمهوری خواهان سنتی در کاخ سفید، دور جدیدی از دیپلماسی تهاجمی در سیاست خارجی آمریکا آغاز شده است. تشدید جنگ دیپلماتیک علیه روسیه، اولین اقدام تهاجمی نومحافظه کاران راستگرا در سیاست خارجی ایالات متحده است. آمریکا و انگلیس در پشت صحنه روسیه هراسی اهداف مهمی را دنبال می‌کنند. ایالات متحده برای فشار به ایران و اعمال تغییرات در برجام، نیازمند همکاری اروپا است؛ از سوی دیگر برای کاهش هزینه خروج از برجام نیز باید اروپا را به عنوان متحد در کنار خود حفظ نماید. از این منظر، تشدید جنگ دیپلماتیک علیه روسیه و ایجاد روسیه هراسی ناظر بر قرار دادن کشور‌های اروپایی در سیکل همکاری با آمریکا برای رسیدن به اهداف فوق ارزیابی می‌گردد. از منظری دیگر، تشدید جنگ دیپلماتیک علیه روسیه و خروج آمریکا از برجام، به تلاش واشنگتن برای تغییر موازنه راهبردی در منطقه مرتبط است. کاخ سفید سعی دارد از طریق روسیه هراسی و ایران ستیزی کشور‌های اروپایی را با سیاست‌های خود همراه سازد. ایجاد اجماع جدید آمریکایی-اروپایی می‌تواند زمینه ساز اقدامات مهمی در منطقه، به ویژه در سوریه، گردد. تحقق نقشه راه نومحافظه کاران در منطقه، مستلزم سرگرم سازی و انزوای روسیه و همچنین منوط به مشغول سازی درونی ایران است.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت