برجام آینه عبرت اعتماد به غرب

کد خبر: 917684

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس نهم، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در غنی‌سازی و ذخایر اورانیوم برای کشورمان را مستند به برجام برشمرد.

خبرگزاری فارس: هدف اصلی آمریکا و غرب در مذاکرات هسته ای، همانگونه که مقام معظم رهبری بار‌ها تاکید فرموده‌اند مهار ابعاد قدرتی جمهوری اسلامی ایران است که در فرایندی گام به گام از سوی آمریکا و غرب پیگیری میگردد و بر همین اساس دشمن بلافاصله پس از موفق شدن به مهار قدرت هسته ای، با پشت پا زدن به انجام تعهدات، گام بعدی را با هدف تسلط بر دیگر ابعاد قدرتی جمهوری اسلامی ایران آغاز نموده است.

ساده‌انگاری سیاسی است که تصور شود کوتاه آمدن در برابر بهانه‌های برنامه ریزی شده دشمن منجر به کندشدن شمشیر توطئه دشمنی می‌گردد که در صدد است به زعم خود با تنگنا قرار دادن جمهوری اسلامی بین انتخاب بد و بدتر در فرآیندی برنامه ریزی شده، شرایط فریبکارانه خود را بر ملت ایران تحمیل نماید.

الزام عضویت جمهوری اسلامی ایران در پذیرفتن شرایط FATF و عضویت در کنوانسیون‌هایی مانند CFT و پالرمو و. همگی در راستای سیاست فوق و در جهت اعمال فشار و تحقق گام به گام اهداف دشمن، طراحی و برنامه ریزی شده است.

درحالی که پذیرفتن بیش از یکصد مورد محدودیت و محرومیت بی سابقه در تاریخ هسته‌ای جهان، حتی منجر به رفع بهانه‌های هسته‌ای دشمن نیز نگردیده است، و در شرایطی که اروپا حتی به تعهدات خود در برجام نیز عمل نکرده است (چه رسد به جبران تعهدات آمریکا)! هرگونه دل بستن مجدد به بازی سیاسی فریبکارانه آن‌ها که هماهنگ با آمریکا و با هدف مهار گام به گام قدرت موشکی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، مدیریت و برنامه ریزی می‌شود، حاصلی جز خسارت و نادیده گرفتن عزت و اقتدار ملت ایران در پی نخواهد داشت.

بدون شک ایستادگی و مقاومت، اقدام و عمل انقلابی، هوشمندی و ولایتمداری، و اتکاء به توان ملی و اتکال به قادر متعال، برگرفته از حماسه مقاومت و ایستادگی ۴۰ ساله ملت رشید ایران، تنها رمز ماندگاری سرافرازی و بالندگی ایران اسلامی است که بدون شک تمامی توطئه‌های دشمن را نقش بر آب خواهد ساخت.

از باب عبرت آموزی و عدم اعتماد مجدد به غرب، در پنج بخش با مروری بر «داده‌های سخاوتمندانه» در برابر ستانده‌ای ناچیز، سیمایی از حجم داده‌های جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف علمی و فنی، نظارت و بازرسی و سیاسی و اقتصادی، مستند به متن برجام، در حد ممکن در ۱۱۱ بند احصاء شده که بخش اول آن را ذیلاً مطالعه می‌کنید:

قابل ذکر است متن مورد استناد، نسخه رسمی منتشر شده از سوی وزارت امور خارجه می‌باشد.

الف- ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در غنی‌سازی و ذخایر اورانیوم

۱- محدود نمودن غنی سازی اورانیوم به ۵۰۶۰ دستگاه سانتریفیوژ فعال IR-۱ با قدرت جداسازی حدود یک سو در نطنز، (ازمجموع حدود ۱۹۰۰۰ سانتریفیوز مستقر در نطنز و فردو) به مدت ۱۰ سال. (بند ۲۷ ضمیمه - ۱)

۲- برچیدن حدود ۱۲۰۰۰ دستگاه سانتریفیوژ IR-۱ در نطنز و فردو همراه با کلیه زیر ساخت‌ها و ملزومات مربوطه و انبار کردن آن‌ها تحت نظارت آژانس. (بند‌های ۲۹و ۴۱ و ۴۷ و ۴۸ ضمیمه - ۱ (۳- برچیدن حدود ۱۰۰۰ دستگاه سانتریفیوژ پیشرفته IR-۲M با قدرت‌های جدا سازی حدود ۵/۳ سو در نطنز همراه با زیرساخت‌ها و ملزومات مربوطه و انبار کردن آن تحت نظارت آژانس. (بندهای۲۹و ۳۳ ضمیمه - ۱)

۴- ممنوعیت چرخش و بدون کار نگهداشتن ۴ زنجیره فعال سانتریفیوژ (۶۹۶ ماشین) مستقر در فردو؟! (بند۲-۴۶ ضمیمه - ۱)

۵- برچیدن زنجیره ۱۶۴ تایی سانتریفیوژ‌های پیشرفته IR-۴ با قدرت جداکنندگی ۵/۶ سو در نطنز همراه با زیرساخت‌ها و ملزومات مربوطه و انبار کردن آن‌ها تحت نظر آژانس. (بند ۳۴ ضمیمه - ۱)

۶- ممنوعیت غنی‌سازی بیش از ۳/۶۷ درصد به مدت ۱۵ سال. (بند ۲۸ ضمیمه ۱)

۷- کاهش ۹۷ درصدی ذخیره اورانیوم غنی شده UF۶ از حدود ۱۰ تن به ۳۰۰ کیلوگرم و فروش مازاد آن در بازار‌های بین المللی در ازای تحویل اورانیوم طبیعی؟! (بند‌های ۷ متن برجام و ۵۷ ضمیمه - ۱)

۸- ممنوعیت نگهداری بیش از ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده ۳/۶۷ به صورت UF۶ و یا در سایر اشکال شیمیایی به مدت ۱۵ سال. (بند‌های ۵۶ و ۵۷ ضمیمه - ۱)

۹- ممنوعیت تولید و نگهداری اکسید اورانیوم غنی شده (U۳O۸) با غنای بین ۵ درصد تا ۲۰ درصد و لزوم تبدیل آن به صفحات سوخت برای راکتور تحقیقاتی تهران و یا معامله تجاری با خارج و یا اینکه به غنای ۳/۶۷ درصد یا کمتر رقیق شود. (بند ۵۸ ضمیمه - ۱)

۱۰- ممنوعیت تولید اورانیوم غنی شده ۲۰ درصد برای تاءمین سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران و الزام به تاءمین تدریجی آن در محموله‌های ۵ کیلوگرمی از خارج از کشور. (بند ۶۰ ضمیمه - ۱)

۱۱- منع نگهداری ضایعات اورانیوم با غنای ۲۰ درصد، غیرقابل استفاده در ساخت سوخت صفحه‌ای راکتور تهران و انتقال آن به خارج از کشور! (بند ۵۸ ضمیمه - ۱)

۱۲- انتقال سوخت مصرف شده تمامی راکتور‌های قدرت و تحقیقاتی در حال و آینده برای نگهداری یا فرآیند‌های بعدی به خارج از کشور. (بند‌های ۱۱ متن برجام و ۱۷ضمیمه - ۱)

۱۳- محدود شدن تمام آزمایش‌های مرتبط با غنی سازی اورانیوم و تحقیق و توسعه تنها در تاءسیسات نطنز، تحت نظارت آژانس بمدت ۱۵ سال. (بندهای۴۰ و ۷۲ ضمیمه - ۱)

۱۴- ایجاد محدودیت مکانی در استقرار ماشین‌های سانتریفیوژ و زیرساخت‌های مرتبط در تاءسیسات هسته‌ای نطنز بمدت ۱۵ سال. (بند ۴۱ ضمیمه - ۱)

۱۵-الزام ۱۰ ساله به مخلوط نمودن گاز محصول و پسماند حاصل از زنجیره‌های IR-۸ و IR-۶ با استفاده از لوله‌های جوش کاری شده به گونه‌ای که با تأیید آژانس امکان برداشت محصول اورانیوم غنی شده و رقیق شده را میسر نسازد. (بند ۳۹ ضمیمه - ۱)

۱۶- ممنوعیت تولید، جستجو یا دستیابی به پلوتونیوم جدا شده، اورانیوم با غنای بالا. (بیش از ۲۰ درصد اورانیوم۲۳۵) یا اورانیوم۲۳۳ یا نپتونیوم۲۳۷ به مدت ۱۵ سال. (بند ۲۵ ضمیمه - ۱)

۱۷- ممنوعیت تولید یا دستیابی به فلز پلوتونیوم و یا اورانیوم یا آلیاژ آن‌ها و یا تحقیق و توسعه در خصوص متالوژی، قالب‌گیری و فرم‌دهی یا ماشین کاری آن‌ها به مدت ۱۵ سال! (بند ۲۴ ضمیمه - ۱)

۱۸- محدود سازی کارخانه تولید سوخت (FMP) به تولید مجتمع‌های سوخت فقط برای راکتور‌های آب سبک و راکتور باز طراحی شده آب سنگین اراک. (بند ۱۳ ضمیمه - ۱)

۱۹- تکمیل، احداث و یا دسترسی به سلول‌های داغ و یا خرید تجهیزات با تأیید کمیسیون مشترک به مدت ۱۵ سال. (بند ۲۱ ضمیمه - ۱)

۲۰- ممنوعیت صادرات مواد هسته‌ای و هرگونه فناوری و تجهیزات غنی‌سازی و یا مرتبط با غنی‌سازی شامل تحقیق و توسعه به هر کشور یا به هر نهاد خارجی دیگر با موافقت کمیسیون مشترک به مدت ۱۵ سال. (بند ۷۳ ضمیمه - ۱)

۲۱- ارائه برنامه بلند مدت غنی سازی و تحقیق و توسعه ۱۵ ساله به جای برنامه معمول ۱۰ ساله همزمان با انتشار اظهاریه اولیه پروتکل الحاقی. (بند‌های ۵ برجام و ۵۲ ضمیمه - ۱)

۲۲- ممنوعیت در ساخت راکتور‌های تحقیقاتی و تولید برق به استثناء استفاده از سیستم خنک کننده آب سبک. (بند ۱۶ ضمیمه - ۱)

۲۳- ممنوعیت احداث تأسیسات تبدیل صفحات سوخت یا ضایعات آن‌ها به هگزا فلوراید اورانیوم (UF۶) به مدت ۱۵ سال. (بند ۵۸ ضمیمه - ۱)

۲۴- ممنوعیت مادام العمر احداث و یا تاءمین تاءسیساتی که قادر به جداسازی پلوتونیوم، اورانیوم و نپتونیوم از سوخت‌های مصرف شده یا نمونه‌های شکافت پذیر باشد جز در مصارف پزشکی و صنعتی صلح آمیز. (بند ۲۰ ضمیمه- ۱)

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت