احتمال ورشکستگی دولت بعدی

کد خبر: 1034689

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: دولت بنا دارد تا در بودجه سال ۱۴۰۰، ۲۰۵ هزار میلیارد تومان عرضه و فروش اوراق سلف نفتی را بیاورد.

خبرگزاری فارس: حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامیگفت: طبق اخبار واصله دولت با فروش اموال دولتی سعی دارد در ماه‌های پایانی کار خود با ارائه خدماتی این گونه القا کند که من برای مردم کار می‌کنم و حال آنکه این رفتار باعث می‌شود تا یک سرزمین سوخته به دولت بعدی تحویل داده شود.

وی افزود: این کار باعث می‌شود تا دولت بعد که بر سر کار بیاید، در مرداد ماه و شهریور ماه سال ۱۴۰۰ با یک بدهی سنگین و یک ورشکستگی مواجه باشد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت در حال حاضر ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و در همین شرایط به دنبال آن است تا زمان سررسید اوراقی که در حال فروش آن است، را سال ۱۴۰۰ قرار دهد تا جذابیت بیشتری برای خرید این اوراق ایجاد شود.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: اگر جلوی این اقدام دولت گرفته نشود، دولت بعد در دی ماه ۱۴۰۰ که زمان سررسید اوراق سال آینده است، باید به طور یکجا ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی بابت اصل و سود این اوراق پرداخت کند.

وی افزود: طبق ماده ۲۱۹ آیین نامه داخلی مجلس دیوان محاسبات باید هر سه ماه یکبار گزارشی را از تخلفات دولت تهیه و به رئیس و نمایندگان مجلس ارائه کند و در شرایط کنونی ضرورت دارد تا دیوان محاسبات گزارشی را از تخلفات صورت گرفته در فروش اموال دولتی توسط دولت و هم فروش فراتر از حد تعیین شده در قانون توسط دولت به رئیس و نمایندگان مجلس ارائه دهد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مسأله بعدی این است که دولت بنا دارد تا در بودجه ۱۴۰۰، عرضه و فروش ۲۰۵ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی را بیاورد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت