جزئیات مصوبه کمیسیون تلفیق درباره مصارف تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰

کد خبر: 1047244

در مصوبه مجلس یارانه خانوار ۷۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. از طرفی مجلس برای حمایت از اشتغال و تولید ۳ برابر رقم پیشنهادی دولت، بودجه تخصیص داده است.

فارس: در مصوبه مجلس یارانه خانوار ۷۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. از طرفی مجلس برای حمایت از اشتغال و تولید ۳ برابر رقم پیشنهادی دولت، بودجه تخصیص داده است.

جزئیات مصوبه کمیسیون تلفیق درباره مصارف تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰

جزئیات مصوبه کمیسیون تلفیق درباره مصارف تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت