طرح جدید مجلس برای ممنوعیت تغییر کاربری زمین

کد خبر: 1047529

جمعی از نمایندگان طرح اصلاح موادی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را تهیه و تدوین کرده‌اند.

خبرگزاری تسنیم: طرح اصلاح موادی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌های مصوب اول آبان سال ۱۳۸۵ و مصوب بعدی آن و اصلاحیه ۳۱ خرداد سال ۱۳۷۹ از سوی جمعی از نمایندگان تهیه و تدوین شده و جهت بررسی در جلسه علنی قوه مقننه تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.

مقدمه (دلایل توجیهی):

وضع قوانین و مقررات یکسان برای تمام اراضی کشاورزی و باغات در کشور نه تنها باعث حفظ اراضی موصوف و ارتقای بهره‌وری کشاورزی نگردیده است بلکه باعث ساخت و ساز‌های غیرقانونی و تشکیل پرونده‌های متعدد حقوقی و کیفری در مراجع قضایی گردیده و بعضاً با توجه به محدودیت‌های اعمال شده باعث عدم اقبال کشاورزان به توسعه کشاورزی و استفاده بهینه از اراضی مذکور شده است لذا این طرح به منظور رعایت حقوق کشاورزان و حفظ اراضی کشاورزی تقدیم نمایندگان ملت می‌گردد.

عنوان طرح: طرح اصلاح موادی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌های مصوب ۱۳۷۹/۳/۳۱ و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۱۳۸۵/۸/۱،

۱-ماده یک به شرح زیر اصلاح می‌شود:

به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم بهره وری آن‌ها اراضی مذکور براساس آیین نامه‌ای که ظرف ۶ ماه توسط جهاد کشاورزی تهیه به تصویب هیئت دولت می‌رسد به ۳ درجه طبقه بندی می‌شوند و تغییر کاربری این اراضی در خارج از حدود قانونی شهر‌ها و شهرک‌ها جزء در موارد ضروری و با رعایت شرایط مقرر در این قانون ممنوع می‌باشد.

۲ -در تبصره ۱ عبارت «درجه یک» بعد از کلمه «اراضی» در سطر یک اضافه گردد.

۳ -متن زیر به عنوان تبصره ۲ الحاق می‌گردد:

تبصره ۲ -تشخیص ضرورت تغییر کاربری اراضی درجه ۲ موضوع این قانون با توجه به اطلس کشاورزی هر شهرستان به عهده کمیسیونی مرکب از فرماندار، روسای جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، دبیر انجمن صنفی کشاورزان و یکنفر از اساتید دانشگاه در رشته کشاورزی یا منابع طبیعی به انتخاب کمیسیون می‌باشد که ریاست آن با فرماندار و دبیری رئیس جهاد کشاورزی می‌باشد این کمیسیون باید ظرف یک سال اطلس کشاورزی هر شهرستان را تهیه نمایند.

۴ -متن زیر به عنوان تبصره ۳ الحاق می‌گردد:

تبصره ۳ تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی درجه ۳ با کمیسیونی مرکب از رئیس جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی و کارشناس حقوقی اداره جهاد کشاورزی شهرستان می‌باشد. دبیر خانه کمیسیون‌های تبصره ۲ و ۳ در جهاد کشاورزی شهرستان و دارای وظایف کمیسیون مندرج در تبصره ۱ می‌باشد.

۵ -در تبصره ۴ عبارت «جهاد کشاورزی شهرستان» جایگزین عبارت «سازمان‌های جهاد کشاورزی استانها» گردد. ۶ -در تبصره ۶ عبارت «این قانون» جایگزین عبارت «تبصره ۱ این ماده» گردد.

۷ -متن زیر به تبصره ۷ الحاق گردد:

«و مرجع تجدید نظر تصمیمات کمیسیون‌های تبصره ۲ و ۳ با تشخیص و پیشنهاد جهاد کشاورزی حسب مورد کمیسیون تبصره ۱ و ۲ می‌باشد» ۸ -در ماده ۳ عبارت «از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون حذف گردد. ۹ -در ماده ۷ عبارت کمیسیون‌های موضوع این قانون» جایگزین عبارت کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ گردد. ۱۰ -در ماده ۸ عبارت ۲ و ۳ بعد از عبارت تبصره ۱ الحاق گردد. ۱۱ -در ماده ۱۰ -عبارت «از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون» حذف گردد ۱۲ -در ماده ۱۲ -عبارت «مفاد این قانون» جایگزین عبارت «تبصره (۱) ماده (۱) این قانون» گردد. اسامی امضا کنندگان طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به شرح زیر است:

ابوالفضل ابوترابی - مجید نصیرائی - حسینعلی حاجی دلیگانی - جعفر قادری - پروین صالحی مبارکه - حسین میرزائی - مالک شریعتی نیاسر - علی بابائی کارنامی - حجت اله فیروزی - سیدجواد حسینی کیا - محمدتقی نقدعلی - رسول فرخی میکال - رحیم زارع - محمد باقری - نصراله پژمان فر - حسین حق وردی - سیدعلی یزدی خواه - جعفر راستی - فریدون حسنوند - علی اصغر عنابستانی - محمدصالح جوکار - بهروز محبی نجم آبادی - روح اله نجابت - اصغر سلیمی.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت