میراث دولت کنونی برای دولت آینده

کد خبر: 1050014

نگاهی به دخل و خرج دولت طی 9 ماه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد حدود 120 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت، از محل فروش اوراق بوده است؛ اوراقی که بخشی از هزینه‌های دولت را تامین کرد تا در دولت بعد، بازپرداخت آن انجام شود.

کیهان: نگاهی به دخل و خرج دولت طی 9 ماه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد حدود 120 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت، از محل فروش اوراق بوده است؛ اوراقی که بخشی از هزینه‌های دولت را تامین کرد تا در دولت بعد، بازپرداخت آن انجام شود.

به گزارش جوان، دولت طی چند ماه گذشته از راهکارهای مختلفی برای تامین درآمدهای خود بهره برده است؛ از بورس گرفته تا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ولی در این میان، اسناد مالی کمتر مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، در بودجه سال جاری به دولت اجازه داده شده تا 50 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (ریالی و ارزی) و شرکت‌های دولتی نیز با 6 هزار و 500 میلیارد تومان منتشر کنند. همچنین، شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها می‌توانند با تایید وزارت کشور تا سقف 50 هزار میلیارد اوراق مالی اسلامی را با تضمین خود و بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند و حداقل 50 درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری تعلق می‌یابد. اما بررسی وضعیت انتشار اوراق مالی در 9 ماهه ابتدایی سال جاری نشانی می‌دهد که در کل 149 هزار و 700 میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده که سهم اوراق بدهی دولتی از این میزان 120 هزار و 500 میلیارد تومان بوده و با رشد 90/9 درصدی نسبت به 9 ماهه سال گذشته مواجه شده است. در این مدت معادل 29 هزار و 700 میلیارد تومان نیز اسناد خزانه منتشر شده که در مقایسه با سال گذشته 32/1 درصد کاهش یافته و اوراق سلف موازی استاندارد و منفعت منتشر نشده است.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت