اقدامات هسته‌ای که از ۵ اسفند متوقف می‌شوند

کد خبر: 1051512

غریب‌آبادی اقداماتی که از پنج اسفند متوقف می‌شوند را تشریح کرد؛ این اقدامات شامل موارد زیر می‌شوند

تسنیم: غریب‌آبادی اقداماتی که از پنج اسفند متوقف می‌شوند را تشریح کرد؛ این اقدامات شامل موارد زیر می‌شوند:

مفاد پروتکل الحاقی

 کد ۳.۱ اصلاحی ترتیبات فرعی موافقت‌نامه پادمان (برای اظهار زودهنگام تاسیسات هسته‌ای به آژانس)

 استفاده از فناوری‌های مدرن و حضور دراز مدت آژانس در ایران

 اقدامات شفاف ساز در رابطه با کیک زرد

 اقدامات شفاف ساز در رابطه با غنی‌سازی

 دسترسی‌ها پیرو مفاد برجام

 نظارت و راستی آزمایی اجرای اقدامات داوطلبانه

اقدامات شفاف ساز در رابطه با ساخت قطعات سانتریفیوژ

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت