روحانی: قانون مجلس درباره برجام را اجرا می‌کنیم

کد خبر: 1051570

رییس جمهور:قانونی که مجلس درباره هسته‌ای تصویب کرده چون امروز به صورت قانون هست، دولت قانون را اجرا خواهد کرد.

رییس جمهور:قانونی که مجلس درباره هسته‌ای تصویب کرده چون امروز به صورت قانون هست، دولت قانون را اجرا خواهد کرد.

یکی از مواد این قانون بند ۶ این قانون هست که می‌گوید از ۵ اسفند ما از پروتکل الحاقی که داوطلبانه قبول کرده بودیم خارج شویم و بین ما و آژانس آنچه اجرا می‌شود براساس پادمان خواهد بود.

با خروج از پروتکل الحاقی بازرسان آژانس را اخراج نمی‌کنیم اینها شایعه است.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت