تشریح مدل انتخاباتی جبهه پایداری از زبان محصولی

کد خبر: 1051975

در جبهه پایداری چند مرحله را تدوین کردیم، یکی اینکه اعضای جریان انقلاب همدیگر را تخریب نکنند و درباره هم بدگویی نکنند، دوم اینکه همه اعضای جبهه انقلاب تلاش های خود را برای ترویج انقلاب انجام دهند

محصولی دبیر کل جبهه پایداری گفت : اکنون در آستانه انتخابات قرار داریم و کشور در شرایط حساسی قرار گرفته است اما می بینیم که عده ای برای بستن لیست های انتخاباتی و انتخاب نامزدهای خود به جای کارآمدی به دنبال نزدیکی حزبی به خودهستند، بنده در جایگاهی که دارم، وظیفه دارم با همه کسانی که در معرض نامزدی انتخابات یا موثر در آن هستند جلسه برگزار می کنم و نقطه نظرات آن ها را برای تصمیم گیری های بعدی جویا می شوم.

در جبهه پایداری چند مرحله را تدوین کردیم، یکی اینکه اعضای جریان انقلاب همدیگر را تخریب نکنند و درباره هم بدگویی نکنند، دوم اینکه همه اعضای جبهه انقلاب تلاش های خود را برای ترویج انقلاب انجام دهند، موضوع دیگر اینکه تلاش خود را برای رسیدن به فرد و لیست واحد انجام دهند، تلاش بعدی تشکیل جمعی در خصوص برنامه ها برای دولت بعدی و حل مشکلات نظام است و سعی می کنیم همزمان با این موضوع نسبت به نامزد اصلح اقدام کنیم.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت